กราบไหว้บูชาพระธาตุนาดูน

109

กราบไหว้บูชาพระธาตุนาดูน มหาสารคาม

ภาคอีสานของบ้านเรานั้นถือได้ว่าเป็นดินแดนที่มีพระธาตุสำคัญมากมาย   ประดิษฐานอยู่ในจังหวัดต่างๆ พระธาตุองค์หนึ่งที่ได้รับความเคารพสักการะจากประชาชนอย่างแพร่หลาย   ในด้านของความศักดิ์สิทธิ์และความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตนั้นคือพระธาตุนาดูน  ว่ากันว่าพระธาตุนาดูนนั้นถูกขุดค้นพบขึ้นจากเนินดิน  ที่เป็นซากโบราณสถานกาลทุ่งนาแห่งบ้านนาดูน

สถานที่ตั้ง บ้านนาดูน ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ห่างจากตัวจังหวัด ราว 65 กม.

ความเชื่อและวิธีการบูชา หากท่านได้มาเยือนถึงบ้านนาดูนแห่งนี้ ควรมานมัสการพระธาตุนาดูนสักครั้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตและขอพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ

พระธาตุนาดูน มหาสารคาม

คาถาบูชาพระธาตุนาดูน

(ท่อง นะโม 3 จบ) อะตีเตกิระ จัมปาสีนะคะเร สัมมาสัมพุทธะ สารีริกธาตุ นาตะละนามัง นะคะระฐาเนวะ มะหาสารัคามัง นะคะระสีมัง ปัจจุบันนัญจะ สิระสานะมามิ (สิระสานะมามะ)

เทศกาลงานประเพณี

งานนมัสการพระธาตุจัดขึ้นในช่วงวันมาฆบูชาของทุกปี (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ) ของทุกปีรวม 5 วัน 5 คืน

ที่มา: ขอบคุณข้อมูลจาก sites.google.com/site/wutmsu และ sadoodta

 

ความเห็นถูกปิด