กราบ 5 หลวงปู่ทวด องค์ใหญ่ทั่วไทย

159

กราบ 5 หลวงปู่ทวด องค์ใหญ่ทั่วไทย

หลวงปู่ทวดแห่งวัดห้วยมงคล

นี่ก็คือหลวงพ่อองค์ใหญ่ 5 องค์ทั่วประเทศที่มีขนาดใหญ่(มาก) มีผู้นิยมไปกราบไหว้ และมีความน่าสนใจที่นำมาฝากกันในวันนี้
“หลวงปู่ทวดแห่งวัดห้วยมงคล” ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นับเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่แห่งแรกๆ ที่เป็นที่รู้จักก็ว่าได้ ทุกวันนี้หลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองหัวหินที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมากราบไหว้ รูปเหมือนหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นี้สร้างด้วยเนื้อโลหะผสม มีหน้าตักกว้าง 9.9 เมตร สูง 11.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสูง 3 ชั้น โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้คณะกรรมการจัดสร้างอัญเชิญพระนาภิไธยย่อ ส.ก. ขึ้นประดิษฐานที่หน้าองค์รูปหล่อองค์หลวงพ่อทวดด้วย

“หลวงพ่อทวดแห่งพุทธอุทยานมหาราช” ตั้งอยู่ในอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนถนนสายเอเชีย บริเวณหลัก กม.ที่ 44 และอยู่บนรอยต่อของอำเภอบางปะหันและอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อเนื่องกับอำเภอป่าโมกและอำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์เส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จึงได้ชื่อว่าพุทธอุทยานมหาราช
หลวงปู่ทวดองค์นี้น่าจะมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกขณะนี้ (หลวงปู่ทวดในอิริยาบถนั่ง) โดยมีขนาดหน้าตักกว้าง 24 เมตร ความสูงรวมฐาน 51 เมตร สร้างจากปูนหุ้มสัมฤทธิ์เคลือบสีทองสว่างทั้งองค์ ตั้งอยู่กลางทุ่งมองเห็นได้แต่ไกลทีเดียว

“หลวงปู่ทวดแห่งวัดป่าแสงธรรมพรหมรังสี” ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ก็มีผู้ศรัทธาสร้างรูปเหมือนหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่เช่นกัน โดยมีขนาดหน้าตักกว้าง 38 เมตร ความสูง 49 เมตร ก่อสร้างองค์พระด้วยปูน ทั้งนี้การก่อสร้างเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว และมีนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนเข้าไปกราบไหว้ทำบุญและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวกันเป็นจำนวนมาก

“หลวงปู่ทวดแห่งวัดแม่ตะไคร้” อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ค่อนข้างจะแปลกกว่าที่อื่นสักหน่อยคือเป็นหลวงปู่ทวดในอิริยาบถเดินธุดงค์ ถือไม้เท้า สะพายบาตร และมีกลดพาดบ่า โดยสร้างตามตำนานที่เชื่อว่าหลวงปู่ทวดเป็นพระนักธุดงค์ องค์พระมีความสูงนับจากฐานถึงปลายกลดรวม 49 เมตร โดยก่อนหน้าที่จะประกอบองค์หลวงปู่ทวด ได้มีการอัญเชิญช่วงศีรษะของรูปเหมือนมาประกอบพิธีพุทธาภิเษก และเบิกเนตรยังวัดพะโคะ อ.สทิงพระ จ.สงขลา ซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดที่หลวงปู่ทวดได้บวชเป็นสามเณรครั้งแรก จากนั้นจึงนำกลับไปประกอบขึ้นเป็นองค์สมบูรณ์ประดิษฐานที่วัดแม่ตะไคร้อย่างที่เห็นในปัจจุบัน

รูปเหมือนหลวงปู่ทวดอีกแห่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือ “หลวงพ่อทวดแห่งอุทยานธรรมสถาน วัดสันติวรคุณ” ในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโครงการจัดสร้างหลวงพ่อทวดปูนปั้นขนาดหน้าตัก 9.9 เมตร สูง 19 เมตร โดยเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทวดในอิริยาบถนั่งห้อยขาลงพื้นข้างหนึ่ง

บริเวณที่สร้างรูปเหมือนหลวงปู่ทวดแห่งนี้เป็นบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย จึงมีผู้ที่ศรัทธาทั้งชาวไทยและมาเลเซียมากราบไหว้อยู่เสมอ อีกทั้งที่วัดสันติวรคุณแห่งนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจคืออุโบสถดินแห่งแรกของภาคใต้ มีขนาด 7×15 เมตร ใช้เวลาก่อสร้างภายในเวลาเพียง 19 วัน เนื่องจากใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ประหยัดทั้งแรงงานคนและเวลา โดยไม่ต้องทำเสาเอ็นทับหลัง ไม่ต้องฉาบปูนและทาสี แต่มีความงดงามจากสีธรรมชาติของดินลูกรังท้องถิ่น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก mgronline.com

ความเห็นถูกปิด