การติดต่อจะราบรื่นไม่ติดขัดด้วยคาถาบูชาชูชก (พ่อปู่ชูชก)

150

การติดต่อจะราบรื่นไม่ติดขัดด้วยคาถาบูชาชูชก (พ่อปู่ชูชก)

คาถาบูชาพ่อปู่ชูชก เมื่อว่าคาถานี้จบแล้วก็ให้อธิฐานถึง “ชูชกมหาลาภ” ให้ช่วยเหลือ ในสิ่งที่คุณปรารถนา ในไม่ช้าอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะดลบัลดาลให้สำเร็จสัมฤทธิ์ผลทุกประการแลฯ สำหรับคาถาบูชาพ่อปู่ชูชกใช้สวดคาถาก่อนออกจากบ้านจะทำให้คนที่พบเจอมีความรู้สึกที่ดี การติดต่อใดๆ ก็จะราบรื่นไม่ติดขัด

การติดต่อจะราบรื่นไม่ติดขัดด้วยคาถาบูชาชูชก

(ตั้งนะโม 3 จบ)
อิติ สุคะโต ชะนาสุโภ ชูชะโก สุคะโต อิติ
อธิฐานแล้วมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ มีโชคมีลาภมิขาดสายหายจากความยากจน
(ตั้งนะโม 3 จบ)
อุล ลุม ปะ ฐะ มัง ภันเต ยัง ยัง ปุริโสวา อิตถีวา ทุเรหิวา สมิเปหิวา
เถรัสสะ อานุภาเวนะ สทาโหติ ปิยังมะมะ

เมื่อว่าคาถานี้จบแล้วก็ให้อธิฐานถึง “ชูชกมหาลาภ” ให้ช่วยเหลือ
ในสิ่งที่คุณปรารถนา ในไม่ช้าอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะดลบัลดาล
ให้สำเร็จสัมฤทธิ์ผลทุกประการแลฯ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก mthai.com

ความเห็นถูกปิด