การบูชาพระแก้วมรกตเพื่อเสริมดวง 

113

วิธีการบูชาพระแก้วมรกตเสริมดวง

พระแก้วมรกตนั้นเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทยเรามานาน แต่ท่านทราบไหมว่ายามที่เราดวงไม่ดีหรืออยากเสริมลาภเสริมทรัพย์พระแก้วมรกตท่านก็เป็นที่พึ่งได้เช่นกัน

หากต้องการบูชาพระแก้วมรกตเพื่อเสริมดวง  ให้เตรียมเครื่องบูชาดังนี้

  1. ดอกไม้เป็นดอกบัว 3 ดอก ธูปหอมอย่างดี 5 ดอก เทียนสีผึ้งแท้หนัก1บาท 1คู่
  2. พวงมาลัยดาวเรืองล้วน 1 พวง และพานเล็กใส่มะลิ1กำมือ
  3. อาหารหวานคาว ก็มีไข่ต้ม ปลาทู น้ำพริกปลาร้าและขนมทองหยิบ ฝอยทอง ตามศรัทธา
  4. เงินเกินอายุเรา เช่นอายุ25ให้ใส่ 26บาท
พระแก้วมรกต

ให้ไปที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสร็จแล้วให้นำสิ่งของทั้งหมดไปวางไว้ ณ จุดที่ไหว้พระแก้วมรกตด้านนอก โดยให้ไหว้ในด้านที่มีรูปเจ้าแม่กวนอิมเป็นเคล็ดเฮงๆๆ ให้วางเครื่องอาหารคาวหวานตามที่ที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้ พวงมาลัยดาวเรืองและพานมะลิไว้รวมกัน ให้เอาเทียนสีผึ้งคู่นั้นจุดก่อนแล้วปักให้หยิบดอกบัว3ดอกมาแล้วจุดธูปทั้ง5ดอก

แล้วตั้งนโม (3จบ)
พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ
ทุติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ
ตะติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มะหาเตโช เจวะ มะหาปัญโญ
จะ มะหาโภโค จะ มะหายะโส จะ ภะวันตุ เม
นิพพานัสสะ ปัจจะโย โหตุ

ข้าพเจ้า ขอบูชาคุณพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า คุณพระบิดามารดา ครูบาอาจารย์
ข้าพเจ้าชื่อ………….. นามสกุล………..(หากหญิงแต่งงานแล้วให้บอกว่าต่อไปว่า นามสกุลเดิมข้าพเจ้าคือ…………….)
ขอถวายนมัสการ ขอบูชา ขอขมา ขอพร พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หลวงพ่อพระแก้วมรกตแล้วอธิษฐานขอพร พรใดที่ข้าพเจ้าขอพระบารมี องค์พระแก้วมรกต พระเทพบิดร เทวาอารักษ์พระศาสนาและผีเมืองผีวัง จงดลบันดาลให้เป็นผลสำเร็จ เป็นผลสำเร็จ เป็นผลสำเร็จ ด้วย วาละลุกัง สังวาตังวา (๓จบ)แล้วนำธูปไปปัก ดอกไม้ไปวางบูชาให้ยกพานเครื่องบูชาจรดเหนือหัวแล้วกล่าวคำข้างต้นอีกครั้งและให้นำมาลัยดาวเรืองและมะลิเข้าไปไหว้ด้านในหน้าองค์พระแก้วมรกต แล้วกล่าวคาถานี้อีกครั้งเป็นอันเสร็จพิธี

หมายเหตุ
อาหารและเงินให้เป็นทานไม่ต้องนำกลับ ตำรานี้ท่านอาจารย์อุรคินทร์ วิริยะบูรณะพราหมณ์หลวงได้รวบรวมขึ้น ทางพุทธคุณได้นำมาลงไว้เพื่อรักษาไว้มิให้สูญหายไป

ที่มา: ขอบคุณข้อมูลจาก richystar.com

 

ความเห็นถูกปิด