การอธิษฐานขอพรดวงดาวแบบง่ายๆ

253

การอธิษฐานขอพรดวงดาวแบบง่ายๆ

ขอพรจากดวงดาว
1. ให้ทำเฉพาะกลางคืน และคืน ๆ นั้นต้องเป็นคืนที่มีดาวเป็นจำนวนมาก
2. ห้ามทำกลางวันเพราะว่า กลางวันดวงอาทิตย์บดบังดวงดาว ก้อเปรียบเหมือนกับว่าพรที่ขอนั้นจะไม่เป็นจริงเพราะถูกบดบังด้วยสิ่งอื่น
3.ให้ขอได้เพียงข้อเดียว และข้อ ๆ นั้นจะต้องเป็นพรที่บริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับการคิดชั่วร้าย
4. ให้หลับตาหันไปทางทิศตะวันออกแล้วทำใขให้สงบ
5. แล้วให้ท่องภาษาเสก ว่า สะรีเทเซส อะโลวสพราว วันสัน แล้วตามด้วยพรที่จะขอ
6. จากนั้นให้มองดูดาวดวงใดดวงหนึ่งพร้อมกับอฐิษฐานว่าขอให้พรเป็นจริง
7. ให้ทำแบบนี้ติดต่อกัน 3 คืน แล้วพรนั้นจะเป็นจริง

ขอให้พรที่คุณขอเป็นจริง วิธีอ่านภาษาเสกที่ถูกต้อง

ษะ-รี-เท-เซส-อา-โลว-สพราว-วัน-ซัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก dek-d.com

ความเห็นถูกปิด