การเสริมดวงร่ำรวย วิธีเสริมดวงบารมี ดูดเงินเข้ากระเป๋า 

107

การเสริมดวงร่ำรวย วิธีเสริมดวงบารมี ดูดเงินเข้ากระเป๋า

 

วิธีเสริมดวงบารมี ดูดเงินเข้ากระเป๋า ตามความเชื่อคนโบราณ

การเสริมดวงร่ำรวย โดยวิธีนำธนบัตรใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์คือความเชื่อที่คนเฒ่าคนแก่สอนลูกหลานมานานแล้ว แต่คำสอนอาจคลาดเคลื่อนไปเพราะกาลเวลาที่ผ่านเนิ่นนานจากรุ่นสู่รุ่น รายละเอียดอาจตกหล่นไปบ้าง เรื่องธนบัตรเสริมดวงควรใส่อย่างไร ใบไหนเสริมดวงบารมีด้านการเงินบทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

คนโบราณแนะนำลูกหลานตั้งแต่สมัยประเทศไทยเริ่มมีอัฐกระดาษใช้ว่าควรนำใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์และมีอย่างน้อยหนึ่งใบ โดยใส่ไว้ด้านในสุดในที่มิดชิดอย่านำออกมาใช้ ธนบัตรยิ่งเก่ายิ่งดีเพราะมีการเปลี่ยนมือมามาก มีการหมุนเวียนจากคนที่ใช้ต่างฐานะ ต่างศักดินา เชื้อชาติชนชั้นฉะนั้นธนบัตรไม่ใช่แค่เครื่องสะสมมูลค่าเท่านั้นแต่คือเครื่องรางเสริมดวงด้วย แต่ต่อมารัฐบาลเริ่มมีการนำธนบัตรออกมาใช้หลายรุ่นโดยแต่ละรุ่นแต่ละใบมีสี ภาพมงคล และตัวเลขหลายตัวซึ่งมีความหมายไว้เสริมดวงมงคลทั้งสิ้น ใครอาชีพอะไรควรมีใบไหนไว้ในกระเป๋าสตางค์

 ค้าขาย อาชีพที่ต้องสัมผัสเงินมากที่สุดเพราะอาชีพค้าขายจะทำการแลกเปลี่ยนเงินตราและสินค้าโดยตรง ควรพกธนบัตรใบละหนึ่งร้อยบาทเพราะมีสีแดง สีตัวแทนความมั่งคั่งร่ำรวย เลือกธนบัตรรุ่นเก่าที่สุดที่หาได้มาใส่ไว้ที่โต๊ะเก็บเงิน และกระเป๋าสตางค์ชั้นในจะเสริมดวงค้าขายร่ำรวย

   รับราชการ อาชีพที่ต้องการความมั่นคงในการงาน ควรเลือกธนบัตรสีน้ำตาลตัวแทนแห่งธาตุดินธาตุที่แสดงความปึกแผ่น ความไม่หวั่นไหว ฉะนั้นใครที่รับราชการควรเลือกธนบัตรใบละสิบบาทรุ่นเก่าที่มีโทนสีน้ำตาลเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ในที่มิดชิดที่สุดห้ามนำออกมาใช้

เกษตรกร ตั้งแต่อดีตจนวันนี้เกษตรกรไทยยังคงต้องรับภาระการเพาะปลูก เพื่อยังชีพแต่คนเกษตรต้องเจอปัญหาภัยแล้ง ภาวะผลผลิตตกต่ำ ควรเลือกธนบัตรสีเขียวตัวแทนแห่งธาตุไม้ธาตุที่แสดงความเจริญงอกงาม ความเขียวชอุ่ม อย่างธนบัตรใบละยี่สิบบาทเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ จะเสริมดวงการเงินและอาชีพตนเอง

 ทนายความและอาชีพอิสระ อาชีพทนายความคืออาชีพที่ต้องใช้ไหวพริบ การแก้ปัญหาเบื้องต้น อาชีพอิสระต้องทำงานภายใต้ความไม่แน่นอน การเสริมดวงด้วยการเก็บธนบัตรสีฟ้าที่มีพลังธาตุน้ำอย่างใบละห้าสิบบาท จะเสริมดวงการเงินตามอาชีพตนเอง

เนื่องจากธนบัตรคือเครื่องสะสมมูลค่า ไม่ว่าจะเก่าแค่ไหน ยับแค่ไหน แต่ยังคงมูลค่าเท่าเดิมเมื่อมีการเปลี่ยนมือจากรุ่นสู่รุ่นยิ่งสะสมสิ่งมงคลไว้ในตัว ฉะนั้นคนสมัยก่อนจึงสอนให้ลูกหลานเก็บธนบัตรไว้เรียกทรัพย์ โดยไม่ต้องเสียเงินไปซื้อเครื่องรางอื่นที่ไหน

 

 

ที่มา :  thaiza.com/horoscope

ความเห็นถูกปิด