ก่อนคลอดสวดคาถาพระองคุลิมาล (คลอดง่าย)

71

ก่อนคลอดสวดคาถาพระองคุลิมาล (คลอดง่าย)

คาถาพระองคุลิมาล ช่วยให้คลอดลูกง่าย

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญูจิจจะ ปาณัง ชีวิตา

โวเปตา เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตะ โสตถิ คัพภัสสะ

คลอดง่าย

(คาถาบทนี้เป็นของ พระองคุลิมาล ท่านว่าให้ใช้บริกรรมภาวนาเสกเป่าน้ำรด

ศีรษะหญิงที่คลอดลูกยาก เวลาใกล้คลอด จะคลอดลูกง่าย และยังป้องกัน

ภูตผีปีศาจที่จะมาทำมิดีมิร้ายอีกด้วย)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก mthai.com

ความเห็นถูกปิด