ก่อนนอนให้ปัดที่นอน พร้อมกล่าวคาถานี้

502

ก่อนนอนให้ปัดที่นอน พร้อมกล่าวคาถานี้

คาถาปัดที่นอน

โอม พระพุทธธัง ปัด
พระธรรมมัง ปัด
พระสังฆัง ปัด
ปัดเครื่องร้อยรัดให้หมดสิ้นไปฯ
(กล่าว ๓ จบ)

(เมื่อจะปูที่นอน ก่อนนอนให้ปัดที่นอน พร้อมกล่าวคาถานี้ ๓ จบ เมื่อล้มตัวลงนอนหัวถึงหมอนให้ลืมความกังวล, ความทุกข์, ความอาลัยอาวรณ์, ความอยากใดๆ, ความพยาบาท, ความระแวงสงสัย, ความหม่นหมองข้องใจ, ความหดหู่ซึมเศร้า ปัดออกไปจากใจให้หมด จักนอนหลับฝันดี มีนิมิต ตื่นมาสดชื่นแจ่มใส ปัญญาจะเกิดดีนักแล)

คาถาปัดที่นอน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก mthai.com

ความเห็นถูกปิด