ข้อห้ามที่ไม่ควรทำเมื่อคุณจะ ปลูกบ้าน

143

ข้อห้ามที่ไม่ควรทำเมื่อคุณจะ ปลูกบ้าน

หากจะ ปลูกบ้าน ปลูกเรือน แต่ละทีไม่ใช่ว่าแค่มีเงินแล้วจะทำได้นะครับ เพราะตามหลักความเชื่อในสมัยโบราณแล้ว  ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ควรทำหรือห้ามเมื่อเราจะ ปลูกบ้าน เช่นกัน จะมีข้อห้ามอะไรบ้าง ลองไปดูข้อมูลที่  นำมาฝากกัน

ปลูกบ้าน

ข้อห้ามเมื่อคุณจะ ปลูกบ้าน

อนึ่ง ท่านห้ามมิให้เอาเลื่อยลินตาเสา  ไม่ให้เอากบไสเสา ตีเสาตั้งอย่าให้เสมอรอด ขื่ออย่าให้ใหญ่กว่าหัวเสา อย่าให้ตัวเสาเกินกับ อย่าลดหัวเสาให้สั้นกว่ากัน รอดระเบียงให้เล็กกว่ารอดเรือนใหญ่ อย่าให้บั่นให้เพล่ ห้องเรือนเป็นเลห์ อย่าทำเรือนนอกแตก อย่าแหวกช่องกลางที่นอน อย่าทำเรือนคล่อมตอ อย่าคล่อมต้นไม้ มิดี ทั้งนี้ชั่วชื่อ ทนสมุทร แล

ถ้าจะทำเรือน เอาต้นไม้ไว้ตะวันตก เอาปลายไม้ไว้ตะวันออก เอาต้นไม้ไว้ข้างใต้เอาปลายไม้ไว้ข้างเหนือ อันนี้เรียกว่าปลูกเรือนเป็น แล
เรือนหลังหนึ่งอย่าทำประตูสี่แห่ง อย่าทำหน้าต่างเก้าแห่ง เป็นทวารทั้งเก้า และประตูบ้านอย่าทำให้ตรงเรือนชื่อปิดทวาร มิดี แล

ถ้าจะปลูกเรือน วัดแต่ดินขึ้นไปถึงรอดเท่าเดี่ยว (ส่วนสูงของเรือนตั้งแต่พื้นถึงเพดาน) ดีนัก แล ถ้าเดี่ยวสูงกว่าพื้น แพ้เจ้าเรือนถ้าพื้นสูงกว่าเดี่ยวไร้ทรัพย์ แล ถ้าจะเจาะรูรอด วัดเสาลดสามส่วน เอาส่วนหนึ่งเป็นรอด แล

ถ้าจะทำประตู เอาสามชั่วฝ่าเท้าเป็นกว้าง สูงนั้นเอาสองชั่วกว้างทบเข้าสิบเอ็ดส่วน เอาสิบส่วนดีนัก แล

ถ้าจะทำประตูบ้าน เอากว้าง และยาวประสมกันเข้าเอา ๓ คูณ ๘ หาร ถ้าได้เศษ ๑,๒,๓,๔ ดีนัก และ ถ้าได้เศษ ๔,๕,๖ จะเสียทรัพย์ ถ้าได้ ๕ ชั่วกว่าเท้า ดีนัก แล

ข้อห้ามเกี่ยวกับบ้านตามคติโบราณ
1. ห้ามมิให้ทำชื่อใหญ่กว่าหัวเสา
2. ห้ามมิให้ทำแหวกช่องกลางที่นอน
3. ห้ามมิให้ทำเรือนคร่อมต้นไม้
4. ไม่ควรสร้างบ้านแบบศาลพระภูมิ มี 2 ห้อง มีฝา 1 ห้องไม่มีฝา 1 ห้อง
5. ไม่ควรสร้างบ้านมีระเบียง 4 ด้านเหมือนศาลาการเปรียญ
6.ห้ามปลูกเรือนขวางตะวัน
7. ห้ามปลูกเรือนขวางคลอง
8. ห้ามทำเรือนมี 4 จั่ว
9. เรือนหลังหนึ่งห้ามทำประตู 4 แห่ง หน้าต่าง 9 แห่ง ประตูไม่อยู่  กลางบ้าน
10. จำนวนห้ามใช้จำนวนคู่
11. บันไดไม่ลงทางทิศตะวันตก
12. ไม่หันหัวเตียงทางทิศตะวันตก
13. ไม่นอนขวางกระดาน
14. ไม่ทำน้ำพุน้ำตกไหวเข้าตัวเรือน
15. ไม่ทำทางลอดใต้ห้องน้ำห้องส้วม
16. ไม่ทำอาคารพักอาศัยเป็นรูปตัว ” T ”
17. ไม่ทำเรือนทะลุหน้าตลอดหลัง ถือเป็นเรือน “อกแตก”
18. ไม่ทำภูเขาจำลองไว้ในบ้าน
19. ไม่ทำทางเข้าออกคู่ไว้ตอนมุมของที่ดินที่ทางสามแพรกหรือสี่แยก
20. ห้ามใช้ช่อฟ้า ใบระกา เครื่องวัด เครื่องหลวง เป็นส่วนประกอบของบ้าน
21. ห้ามปลูกเรือนคล่อมตอ
22. ห้ามตั้งศาลพระภูมิใต้เรือนเงา
23. ห้ามทำบันไดเวียนซ้ายขาขึ้น
24. ห้ามมีสัตว์ตกตายในหลุมตอม่อ

 

 

 

ที่มา : Horoscope.Mthai.com

ความเห็นถูกปิด