คนโบราณว่า หญิงหม้ายเพราะก่อกรรมใดไว้

109

คนโบราณว่า หญิงหม้ายเพราะก่อกรรมใดไว้

 

คนโบราณว่า หญิงหม้ายเพราะก่อกรรมใดไว้

 

หญิงสาวสมัยใหม่ส่วนใหญ่จะมีปัญหาการหย่าร้าง สามีตายจากไปก่อนวัยอันควร หญิงสาวบางคนแยกกันอยู่ ทะเลาะกันไม่เข้าใจกัน คติความเชื่อคนโบราณเชื่อว่าคือกรรมเก่าที่ทำไว้แต่ปางก่อน และกรรมที่ทำไว้ในชาตินี้ ส่งเสริมกันจนมีผล แล้วจะแก้อย่างไร บทความนี้ จะแนะนำ

คนเฒ่าคนแก่ว่าหญิงใดที่ชาติก่อนเคยสร้างกรรมไว้คือเคยยุยงให้สามีภรรยาที่รักใคร่สามัคคีกันแตกแยกกัน ไม่ว่าจะวิธีการใช้วาจา กิริยาส่อเสียดให้ระแวงกันเอง และไปยุแหย่ให้คู่รักที่รักกันดี ๆ เลิกรากันเพราะแอบไปอิจฉาตาร้อน คนโบราณว่าจะส่งผลให้หญิงสาวอาภัพคู่ ต้องร้างรา

กรรมที่ก่อไว้ในชาตินี้อย่างการไปหลงรักคนที่มีคู่อยู่แล้วอยากได้มาครองคู่ แล้วไปใช้กลวิธีไม่ว่าจะไปยั่วยวน และวิธีอื่นใดในการแย่งโบราณว่าจะกรรมจะส่งให้มีปัญหาเลิกรากันไป หลายคนอยากทราบวิธีแก้กรรม เพราะบางคนไม่ทราบตนเองว่าชาติก่อน ไปทำกรรมใดมาบ้างกลัวต้องมารับกรรม ขอแนะนำวิธีสำหรับหญิงสาวที่กำลังประสบปัญหาทำนองเดียวกันว่าจะแก้กรรมอย่างไร

วิธีแก้กรรมที่ก่อไว้ในชาตินี้ คืออย่าไปยุ่ง อย่าไปหลงรักสามีคนอื่น แต่กรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนแก้โดยการบวชชีพราหมณ์ ชีพราหมณ์คืออุบาสิกาชุดขาวที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมในวัดแต่มิได้โกนผม พิธีกรรมพระที่ทำพิธีจะเข้ามาจะต้องเตรียมสวมชุดขาว กราบแล้วกล่าวคำขอบวชตามที่ผู้ทำพิธี คำกล่าวมีคำขอบวช คำอาราธนาศีลแปด พิธีอื่นที่วัดจะจัดขึ้น ระหว่างการบวชผู้บวชจะต้องรักษาศีลที่วัดกำหนดอย่างเคร่งครัด การบวชชีพราหมณ์ไม่มีระบุไว้ในพุทธบัญญัติและว่าจะบวชกี่วัน

ผู้บวชควรเลือกวันเวลาที่เหมาะสมขั้นแรกจะต้องรักษาศีลแปดให้ได้ก่อนแล้วค่อย สวมชุดขาวเข้าพิธีเพราะ การสวมชุดขาวผู้สวมควรจะมีศีลปราศจากกิเลส คนโบราณว่ากิเลสจะทำให้การบวชไม่ได้ผล แทนที่จะได้บุญกลับบาป การได้รักษาศีลเปรียบได้กับการบังคับจิตระงับความชั่วที่เกิดในใจได้ ขั้นต่อมาระงับความกังวลใจที่เกิด เพราะการบวชชีพราหมณ์คือการบวชสำหรับสตรีเปรียบกับการบวชพระแต่ยึดศีลปฏิบัติน้อยกว่า ความกังวลใจจะเกิดความร้อนใจคืออุปสรรคการบวชครั้งนี้

คติความเชื่อคนโบราณว่าสิ่งที่ได้จากการบวช ผู้บวชชีพราหมณ์จะได้อานิสงค์ เจ้ากรรมนายเวรจะอโหสิกรรมให้ การงานจะเจริญรุ่งเรือง กรรมเก่าจะลดแรงลง เมื่อเสร็จพิธีบวชแล้วจะต้องจุดธูปสามดอกไว้กลางแจ้งบอกเจ้ากรรมนายเวร ที่ตนเคยก่อไว้ขออโหสิกรรม “กุศลที่ข้าพเจ้าได้จากการบวชชีพราหมณ์ครั้งนี้ ขออุทิศแก่เจ้ากรรมใดที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินไว้ทั้งชาติก่อนและชาตินี้ ขออโหสิกรรม” เมื่อเจ้ากรรมนายเวร อโหสิกรรมรับรองว่ากรรมที่เคยก่อไว้จะคลี่คลายลง ฉะนั้นการครองเรือนทั้งชายหญิงควรมีพรหมวิหารสี่คือเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาแก่กันสามีจะรักใคร่ไม่ตีตัวจาก

 

ที่มา : Horoscope thaiza

ความเห็นถูกปิด