ครบเครื่องเรื่องการลองของ โบราณว่าอย่าคิดทำเด็ดขาด !!

255

ครบเครื่องเรื่องการลองของ โบราณว่าอย่าคิดทำเด็ดขาด !!

 

คนที่เรียนวิชาอาคมทางไสยศาสตร์ สมัยก่อนมีมากและหลายสำนัก แต่ละสำนักจะมีความโดดเด่นที่วิชา อาคมต่างกันไป บางสำนักมีคุณธรรมสอนวิชาที่สร้างประโยชน์ แต่บางสำนักสอนวิชาทางร้าย แล้วบาง คนที่ไม่สำรวมอยากอวดวิชา ว่าใครจะแน่จึงมีการลองของกัน คนโบราณว่ามีผลเสียอย่างไร

ผู้เรียนวิชาอาคมจะมีองค์เทพมาคุ้มครอง และเมตตาคอยปกป้องภัย แต่เมื่อห้าวหาญไปท้า พิสูจน์วิชาอาคมต่อผู้ที่มีบารมี ตบะ และจิตที่แก่กล้า คติความเชื่อคนโบราณว่ามีผลต่อดวงจิต องค์เทพจะ หายไป เมื่อเจอผู้ที่มีวิชาที่แก่กล้ามากกว่า สมัยก่อนมีการห้ามไว้ ป้องกันการลองวิชากันเอง คนสอนวิชา สมัยก่อนจะสอนลูกศิษย์ที่เรียนวิชา ว่าเมื่อเรียนวิชาอาคมจบจะมีองค์เทพมาประทับต้องปฏิบัติศีล หมั่น บำเพ็ญเพียร สร้างบารมี เท่ากับมีอภิญญาเจอกรรมใดไม่หวาดหวั่น แต่ผู้เรียนวิชาส่วนใหญ่จะเลือกอวด บารมี เมื่อตนเองฝึกฝนสำเร็จ ใช้วิชาอาคมไปในทางเสื่อม ไม่อยู่ในศีลธรรมไปทำเรื่องบาป เสกเป่า ทำ คุณไสยเรื่องที่ผิดศีล

ผลการที่ไปลองวิชากันเองในศิษย์ต่างสำนัก จะส่งผลให้ดวงจิตผู้ที่มีจิตอ่อน วิชาไม่แก่กล้า เสียจริตไป แต่ผู้ที่ไปทำเรื่องผิดศีลใช้วิชาไปในทางร้าย ปลุกเสก เรื่องลางสายดำทำเสน่ห์ยาแฝด พรากผัว พรากเมีย ตายไปจะตกนรก แล้วผู้ที่ทำผิดศีลส่วนใหญ่วิชาจะเสื่อม ฉะนั้นความเชื่อสมัยก่อน สอนว่าใคร ที่ไปฝึกไปเรียนวิชา มาต้องรักษาศีล ไม่ผิดศีลธรรม ต้องเรียนกรรมฐาน ผู้ที่เรียนวิชามาจะมีบารมีมาก

 

 

ขอบคุณที่มาข้อมูล :  https://horoscope.thaiza.com/content/468507/

ความเห็นถูกปิด