ความหมายตัวเลขตาม หลักเลขศาสตร์ ของคนเกิดวันศุกร์

124

ความหมายตัวเลขตาม หลักเลขศาสตร์ ของคนเกิดวันศุกร์

หลังจากที่เราได้บอกวิธีการคำนวณตัวเลขจากชื่อตามหลักเลขศาสตร์กันไปแล้ว ก็มาถึงความหมายของผลลัพธ์ที่ได้ ไปดูกันดีกว่าเลขจากชื่อที่ออกมานั้นดีหรือร้ายกับชีวิตเราอย่างไรบ้าง

คนที่เกิดวันศุกร์

เลข 1 หมายถึง อายุ ส่งเสริมด้านสุขภาพ อายุยืนยาว ไม่มีโรคภัย
เลข 2 หมายถึง เดช ส่งเสริมด้านบารมี อำนาจ เกียรติยศ

เลข 3 หมายถึง ศรี ส่งเสริมเรื่องศิริมงคลของชีวิต ทรัพย์สิน บ้าน ที่ดิน
เลข 4 หมายถึง มูละ ส่งเสริมเรื่องฐานะ ทรัพย์สินเงินทอง
เลข 5 หมายถึง มนตรี ส่งเสริมเรื่องปัญญา การอุปถัมภ์ การเกื้อหนุน
เลข 6 หมายถึง บริวาร ส่งเสริมในเรื่องของเพื่อนพ้อง บุตร สามี ภรรยา พ่อแม่ และคนใกล้ชิด
เลข 7 หมายถึง อุตสาหะ ส่งเสริมเรื่องความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ
เลข 8 หมายถึง กาลกิณี เป็นเลขอัปมงคล ทำให้เกิดอุปสรรคในการทำสิ่งต่างๆ

 

 

ขอบคุณที่มา : https://horoscope.thaiza.com/content/353621/

ความเห็นถูกปิด