ความหมายผลไม้มงคล ใช้ไหว้เสริมความรุ่งเรือง

182

ความหมายผลไม้มงคล ใช้ไหว้เสริมความรุ่งเรือง

ส้ม

เลือกใช้ผลส้มที่มีเปลือกเป็นสีส้มล้วน หรือสีทอง โดยเชื่อว่าจะช่วยเสริมในเรื่องของความโชคดี ร่ำรวยเงินทอง

ส้ม

กล้วย

เชื่อว่าจะช่วยให้ผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยดีและมีความราบรื่น รวมทั้งช่วยให้มีบริวาร และมีบุตรสืบสกุลที่ดี มั่งคั่ง ร่ำรวย

ทับทิม

เชื่อว่าจะทำให้คนในครอบครัวมีความอบอุ่น ไม่มีเรื่องให้ทะเลาะหรือขัดแย้งกัน

แอปเปิ้ลแดง

เชื่อว่าจะทำให้คนในครอบครัวมีสุขภาพที่แข็งแรง และไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ

สาลี่

เชื่อว่าจะช่วยเสริมในเรื่องของโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา และพบเจอแต่สิ่งดีๆ ในชีวิต

องุ่นแดง

เชื่อว่าจะช่วยเสริมในด้านหน้าที่การงานให้มีความเจริญก้าวหน้า และเสริมความโชคดี

แก้วมังกร

เชื่อว่าแก้วมังกรเป็นผลไม้ที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ มีความมั่งคั่ง เงินไม่ขาดมือ

ลิ้นจี่

เชื่อว่าจะช่วยเสริมในเรื่องของโชคลาภ ความร่ำรวย ความโชคดี และเสริมมงคลในชีวิต

สัปปะรด

เชื่อว่าจะช่วยเสริมให้ในเรื่องของความรอบคอบ รอบรู้ในสิ่งต่างๆ และการมองการณ์ไกล

ขอขอบคุณข้อมูลจาก sanook.com

ความเห็นถูกปิด