ความหมาย “ปักธูปกลับหัว”

94

ความหมาย “ปักธูปกลับหัว”

การปักธูปกลับหัวที่เราเคยได้ยินหรือได้ทำสืบต่อกันมานั้นเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งด้านไสยศาสตร์ ซึ่งไม่ใช่ความหมายหรือการกระทำที่ดีนัก เพราะอาจทำให้วิญญาณนั้นไม่ได้ไปอย่างสงบ ซึ่งความหมายของการปักธูปกลับหัวที่ได้ยินมานั้นคือ

ความหมาย “ปักธูปกลับหัว”
  • การทำให้ศพคืนชีพอีกครั้ง
  • เป็นการอัญเชิญวิญญาณเร่ร่อน
  • เป็นการสะกดวิญญาณไม่ให้มาทำร้ายผู้ปักธูปกลับหัว

อย่างไรก็ตามการปักธูปกลับหัวนั้น ถือได้ว่าเป็นการทำร้านวิญญาณหรือเป็นการทำให้วิญญาณไม่ได้สงบสุข ซึ่งขัดกับหลักของพระพุทธศาสนา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก sanook.com

ความเห็นถูกปิด