ความเชื่อข้อห้ามตั้งศาลพระภูมิใต้เงาเรือน

123

ความเชื่อข้อห้ามตั้งศาลพระภูมิใต้เงาเรือน

คนโบราณท่านห้ามตั้งศาลพระภูมิใต้เงาเรือน

การตั้งศาลพระภูมิไว้ในบริเวณบ้านนั้น โบราณมีข้อห้ามอยู่ว่า ไม่ให้ตั้งศาลพระภูมิไว้ใต้เงาเรือน โดยมีความเชื่อว่าศาลพระภูมินั้นมีภูมิเทวดาหรือเจ้าที่เจ้าทางสิงสถิตอยู่ และเทวดานั้นจะคอยปกปักรักษาไม่ให้สิ่งเลวร้าย เข้ามากล้ำกรายทำอันตรายคนในบ้านได้

หากเรือนหลังใดตั้งศาลพระภูมิไว้ใต้เงาเรือน ก็เท่ากับว่าผู้คนภายในบ้านอยู่สูงกว่า และไม่เคารพต่อเทวดาหรือเจ้าที่เจ้าทางที่ตนนับถือ จะเหตุให้เกิดอาเพศต่างๆ นานาจนผู้คนในบ้านนั้น ไม่มีความเจริญรุ่งเรือง ขาดโชคลาภ ทำการสิ่งใดก็ไม่ประสบความสำเร็จ เจ็บป่วยกระเสาะกระแสะ มีแต่สิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตเป็นประจำ

ความมุ่งหายที่แท้จริง (ห้ามตั้งศาลพระภูมิใต้เงาเรือน)

โบราณสอนอย่างนั้น ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ตั้งศาลพระภูมิไว้ใกล้เรือนมากจนเกินไป เพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่างๆ ได้ เช่น เวลาจุดธูปเทียนไหว้ศาล ควันธูปที่จุดไหว้ศาลจะก่อให้เกิดมลพิษหรือสร้างความรำคาญแก่คนภายในบ้าน หรืออาจเกิดไฟไหม้บ้านเรือน อันเกิดจากธูปเทียนที่จุดไหว้นั้นก็ได้

ฉะนั้นควรตั้งศาลพระภูมิไว้ในที่เหมาะสม ห่างจากตัวบ้านพอสมควร เพื่อป้องกันอันตรายดังที่กล่าวแล้ว

ปัจจุบันได้มีการค้นพบกันว่า ควันธูปที่จุดไหว้พระไหว้เจ้ากันในที่ต่างๆ ทำให้ผู้ที่สูดดมเข้าไปเกิดเป็นมะเร็งได้

ควรจะได้งดการจุดธูปกันสักระยะหนึ่ง จนกว่าจะคิดค้นธูปที่จุดแล้ว ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งได้นั่นแหละ มาใช้แทน  เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

พระภูมิเจ้าที่ที่เรานับถือบูชา ท่านไม่ได้ให้ความสำคัญกับการจุดธูปเทียนบูชาหรอก ท่านจะดูเราตรงที่น้ำจิตน้ำใจมากกว่า ดูว่านับถือบูชาด้วยน้ำใสใจจริงไหม และดูว่าทำคุณความดีอะไรบ้างหรือเปล่า ไม่ใช่ดีแต่อ้อนวอนขออย่างเดียว

คนที่นับถือจริง และทำดีจริงด้วย พระภูมิก็จะให้ความช่วยเหลือให้มีความสุขความเจริญตลอดไป

 

 

ที่มา : https://www.haijai.com

ความเห็นถูกปิด