ความเชื่อคนโบราณว่าอย่างไรกับคนหัวล้าน

95

ความเชื่อคนโบราณว่าอย่างไรกับคนหัวล้าน

ดวงวันนี้ ลักษณะเอกลักษณ์บุคคลมีต่างกันออกไปตามชาติพรรณ แต่เรื่องที่น่าแปลกมากคือการมีศีรษะล้านกล่าวคือไม่ว่ามนุษย์ชาติใด ย่อมมีบุคคลที่ศีรษะล้านปนอยู่ แล้วคติความเชื่อคนโบราณว่าอย่างไร คนหัวล้านน่าคบไหม และคนหัวล้านลักษณะไหนน่าคบ ไม่น่าคบบทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบายความเชื่อเรื่องนี้กัน

ทางการแพทย์สรุปว่าการมีศีรษะล้านมาจากหลายสาเหตุ คือ ปัญหาเชื้อราบนหนังศีรษะ พฤติกรรมการใช้ชีวิตไม่เหมาะสม รวมทั้งพันธุกรรม สาเหตุเหล่านี้ทำให้มนุษย์ศีรษะล้าน และคนโบราณไทยเชื่อรวม ๆ ว่าคนที่ศีรษะล้านเป็นคนเจ้าชู้ เจ้าเล่ห์ ไม่น่าไว้วางใจ แต่คนหัวล้านจะร่ำรวย สัณนิฐานว่าที่มาจากความเชื่อนี้คือวรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผนโดยตัวละครที่ชื่อ ขุนช้างมีบุคลิกแบบนี้ อาจส่งผลให้บุคคลที่มีลักษณะหัวล้านมีความน้อยใจ เพราะบางคนไม่ได้มีนิสัยอย่างที่กล่าวมา ความเชื่อนี้การเหมารวมทุกคนอาจไม่เป็นธรรม

แล้วความจริงลักษณะศีรษะล้านอย่างที่คนโบราณเชื่อว่าไม่น่าคบเป็นอย่างไรกันแน่ อย่างแรก ศีรษะล้านเว้าจากส่วนหน้า เท่านั้นเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะพูดจาโผงผาง พูดเสียงดังจริงใจ น่าคบหา มีปัญหาจะเข้ามาช่วยเหลือทันที ใครมีเพื่อนลักษณะศีรษะล้านแบบนี้ควรคบไว้เป็นเพื่อนสนิท จะคอยส่งเสริมหน้าที่การงาน รับรองว่าไม่ผิดหวัง

อย่างที่สองศีรษะล้านไม่มีผมเป็นล้านวงตรงกลาง เหลือตรงขอบที่ริมท้ายทอยเรียกลักษณะหัวล้านแบบนี้ว่าฉีกขวานฟาด เป็นบุคคลที่มีบุคลิกใจนักเลง หน้าเนื้อใจเสือ พูดจาผิดหูเป็นมีเรื่อง ควรหลีกห่าง

แบบที่สามล้านตรงกลางล้านกระบาลใส เหลือที่ใบหูเท่านั้น ศีรษะล้านแบบนี้คติความเชื่อคนโบราณเชื่อว่าเป็นคนร่ำรวย แต่อาจตระหนี่บ้าง

ส่วนศีรษะล้านแบบสุดท้ายคือล้านเป็นกระจุก มีผมหยิกกระจายไม่สม่ำเสมอ ล้านบ้างไม่ล้านบ้างเป็นคนที่ทำอะไรไม่ว่าจะทำธุรกิจมีแต่ล่มจมเสียหาย คิดคดโกงไม่ซื่อสัตย์

อย่างไรก็ตามลักษณะที่กล่าวมาคือลักษณะรวม ๆ ที่เกิดจากบุคลิก อุปนิสัย ทัศนคติ จนกระทั่งเกิดเป็นความเชื่อที่บันทึกสืบต่อกันมาจากโบราณกาลเท่านั้น การคบหาสมาคมกันควรศึกษาลักษณะจิตใจแต่ละคนประกอบด้วย อาจใช้เวลานานสำหรับการตัดสินใจว่าจะไว้วางใจบุคคล ๆนั้นหรือเปล่า แต่ไม่ว่าจะคบใครศีรษะล้านหรือไม่ อย่าเพิ่งไว้วางใจเสียทีเดียวควรเผื่อใจไว้ผิดหวังบ้าง

 

ที่มา : horoscope.thaiza

ความเห็นถูกปิด