ความเชื่อคนโบราณ เรื่องพิธีเก็บกระดูก

90

ความเชื่อคนโบราณ เรื่องพิธีเก็บกระดูก

 

ปริศนาแฝงคติความเชื่อคนโบราณ เรื่องพิธีเก็บกระดูก

 

พิธีกรรมสุดท้ายเมื่อเกิดเป็นคนคือพิธีเก็บกระดูก หมายความว่านั่นคือสิ้นสุดชีวิตไปชาติหนึ่งแล้ว เชื่อไหมว่าพิธีกรรมนี้แฝงคติความเชื่อคนโบราณไว้หลายอย่าง แต่ละขั้นแฝงความเชื่ออะไรไว้บ้าง

เมื่อสิ้นสุดพิธีเผาศพขั้นตอนการเก็บกระดูกคือขั้นตอนสุดท้าย คนสมัยก่อนจะทำพิธีสามหาบ คือ การให้คน 3 คน ทำการหาบอาหารคาวหวานและเครื่องไทยธรรม โดยคนหามเข้าสู่บริเวณทำการฌาปนกิจศพ สมัยก่อนคือเชิงตะกอนจะต้องเดินเวียนรอบเชิงตะกอน 3 รอบ พร้อมทั้งตะโกนเสียงดังต่อ ๆ กันเพราะเชื่อว่าจะทำให้วิญญาณผู้ตายได้ยินและมารับส่วนกุศลที่ทำบุญอุทิศให้ หลังจากที่ทำการเก็บอัฐิเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ในความเป็นจริงแล้ว การตะโกนก็เพื่อส่งสัญญาณให้คนที่เดินตามทราบว่าเชิงตะกอนอยู่ตรงไหน เพราะในสมัยก่อนการเผาศพจะไปเผากลางป่าลึกหรือพื้นที่ห่างไกล ทำให้บางครั้งคนที่เดินทางมาด้วยกันอาจพลัดหลงกันได้ จึงต้องทำการส่งเสียงเรียกเพื่อบอกว่ารู้ว่าอยู่ตรงไหนกันแล้วสัปเหร่อจะเข้ามาทำการเก็บกระดูกของผู้ตายมาเรียงเป็นรูปตัวคน โดยศีรษะของตัวคนที่นำมาเรียงจะต้องหันไปทางทิศตะวันตก ตามความเชื่อว่าคือทิศคนตายต้องเดินทางสู่สุขคติ

พระสงฆ์ขึ้นทำพิจารณาผ้าบังสกุล ญาติจะพาดผ้าบังสุกุลกับกระดูกผู้ตาย และให้พระสงฆ์ขึ้นมาทำการพิจารณาผ้าด้วยคำพิจารณาบังสุกุลตาย จากนั้นสัปเหร่อจะทำการหมุนรูปหัวตัวคนที่เรียงจากกระดูกผู้ตาย ให้หันไปทางทิศตะวันออก ญาติ ๆ จะนำน้ำอบไทย ดอกไม้ เหรียญเงิน มาวางลงบนกระดูกที่ทำการเรียง ตามความเชื่อว่า น้ำอบ แทนความหอมสดชื่น ดอกไม้แทนความงดงาม และเหรียญเงินแทนความร่ำรวย เพื่อที่เมื่อไปเกิดในชาติภพใหม่ ผู้ตายจะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ร่ำรวยต่อไป

และญาติจะเชิญพระสงฆ์ขึ้นมาทำพิจารณาผ้า โดยการพาดผ้าบังสุกุลกับกระดูกของผู้ตาย และให้พระสงฆ์ขึ้นมาทำการพิจารณาผ้าด้วยคำพิจารณา บังสุกุลเป็น ญาติจะเก็บกระดูกผู้ตายใส่ในโกศ โดยกระดูกที่เก็บใส่โกศ กระดูกส่วนที่เหลือให้ทำการเก็บใส่หีบที่เตรียมไว้จนหมด ซึ่งกระดูกที่อยู่ในหีบนี้ เจ้าภาพจะนำลอยอังคารหรือทำการเก็บไว้ตามพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ ตามช่องบรรจุอัฐิตามผนังวัด คือเสร็จพิธี

 

 

ที่มา : horoscope thaiza

ความเห็นถูกปิด