ความเชื่อรอยพระพุทธบาท ตอน สุวัณณมาลิก (ศรีลังกา)

220

ความเชื่อรอยพระพุทธบาท ตอน สุวัณณมาลิก (ศรีลังกา)

บทสรุปเรื่องราวความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
จากเรื่องราวทั้งหมดตามความเชื่อต่างๆ ที่รวบรวมมานี้ จึงปรากฏเรื่องราวของรอยพระพุทธบาทที่ได้รับความเชื่อถือของชาวพุทธอยู่ 5 แห่ง ได้แก่


1. สุวัณณมาลิก (ศรีลังกา) 2. เขาสัจจพันธ์คีรี (วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ประเทศไทย) 3. เขาสุมนกูฏ (ศรีลังกา) 4. แม่น้ำนัมมทานที (มี 2 ความเชื่อคือ ประเทศอินเดียหรือประเทศไทย) 5. โยนกปุระ (วัดพระพุทธบาทสี่รอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่)
รอยพระพุทธบาททั้ง 5 แห่ง ประดิษฐานอยู่ที่ใดบ้าง
ที่นี้เรามาต่อกันในเรื่อง รอยพระพุทธบาทแต่ละแห่งอยู่ที่ใดบ้าง เรื่องนี้ผมว่าเป็นอจินไตย นะครับ ยิ่งหาข้อมูลก็ยิ่ง งง ยิ่งสับสน เพราะความเชื่อมีมากมาย เอาเป็นว่าอ่านไว้เป็นข้อมูล และระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าก็พอแล้วนะครับ มาเริ่มกันเลยครับ
1. สุวัณณมาลิก หรือ สุวรรณมาลี
เชื่อกันว่าอยู่ในประเทศศรีลังกา บนยอดเขาอภัยคีรี (Abhayagiri Dagoba) จากเรื่องราวพบหลักฐานการบันทึกจากหลวงจีนฟาเหียน และในบทสวดมนต์บาลี ที่กล่าวถึงรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ บทสวดมนต์บาลี ผมจะเขียนไว้ท้ายบทความนะครับ
เรื่องราวของรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ ไม่พบการบันทึกจากชาวลังกา จึงสันนิษฐานกันว่า พระเจดีย์แห่งนี้ได้สร้างขึ้นครอบรอยพระพุทธบาทไว้ จึงไม่มีใครเคยเห็นรอยพระพุทธบาทแห่งนี้
ปัจจุบันพระเจดีย์ Abhayagiri Dagoba ตั้งอยู่ภายในวัด Abhayagiriya

 

Faiththaistory.com : เครดิตข้อมูลและภาพ

ความเห็นถูกปิด