ความเชื่อรอยพระพุทธบาท ตอน โยนกปุระ วัดพระพุทธบาทสี่รอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

122

ความเชื่อรอยพระพุทธบาท ตอน โยนกปุระ วัดพระพุทธบาทสี่รอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

รอยพระพุทธบาทแห่งสุดท้ายตามความเชื่อ คือ โยนกปุระ เชื่อว่าเป็นอาณาล้านนา ซึ่งแต่เดิมเป็นอาณาจักรโยนกมาก่อน รอยพระพุทธบาทแห่งนี้พบในบันทึกบทสวดมนต์บาลี จึงเป็นที่มาแห่งรอยพระพุทธบาทแห่งนี้
รอยพระพุทธบาทแห่งนี้ ประดิษฐานอยู่ที่ วัดพระพุทธบาทสี่รอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ผมเคยได้ยินเรื่องราวมาว่า รอยพระพุทธบาทแห่งนี้ ได้รับการยืนยัน ว่าเป็นรอยพระพุทธบาทแท้จริงจากหลวงปู่แหวน สุจิณโณ และหลวงปู่สิม พุทธาจาโร ศิษย์พระกรรมฐานสายป่าหลวงปู่มั่น ก็ยิ่งเป็นยืนยันได้มากเลยทีเดียว
ความแปลกของรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ จะแตกต่างจากรอยพระพุทธบาทแห่งอื่นๆ เพราะจะเป็นรอยพระพุทธบาทถึงสี่รอย ซึ่งเป็นรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าในอดีตและปัจจุบัน รวม 4 องค์ (ในภัทรกัปป์นี้) ประกอบไปด้วยพระพุทธเจ้าที่มีรายนามดังนี้
พระพุทธเจ้ากกุสันโธ พระพุทธเจ้าโกนาคมโน พระพุทธเจ้ากัสสโป พระพุทธเจ้าโคดม
และมีตำนานความเชื่อว่า ในอนาคตกาล พระศรีอริยเมตไตรย จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ 5 ซึ่งเป็นองค์สุดท้ายในภัทรกัปป์นี้ จะเสด็จมาประทับรอยพระพุทธบาทประสานกันเป็นรอยเดียว

พระพุทธบาทสี่รอย วัดพระพุทธบาทสี่รอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
จากขนาดรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ จะเห็นถึงความใหญ่โตอย่างมาก ส่วนตัวผมแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้เดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ เพราะไกลถึงเชียงใหม่ … แต่ผมก็จะต้องหาโอกาสเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ให้ได้…

 

Faiththaistory.com : เครดิตข้อมูลและภาพ

ความเห็นถูกปิด