หลวงพ่อสิม พุทธาจาโร กล่าวถึงเรื่องพระพุทธบาทสี่รอย อ.แม่ริม เชียงใหม่ 

191

หลวงพ่อสิม พุทธาจาโร กล่าวถึงเรื่องพระพุทธบาทสี่รอย อ.แม่ริม เชียงใหม่

หลวงพ่อสิม พุทธาจาโร กล่าวถึงเรื่องพระพุทธบาทสี่รอย อ.แม่ริม เชียงใหม่
///หลวงปู่สิม พระสงฆ์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งหลวงปู่มั่นท่านได้ยกย่องหลวงปู่สิมไว้ จากบันทึกในหนังสือตามโครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 12/// ซึ่งมีเนื้อหาว่า…
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร จัดเป็นเพชรน้ำเอกองค์หนึ่งในวงพระกรรมฐาน ศิษย์พระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตโต
องค์หลวงปู่มั่น เคยได้ปรารภกับศิษย์รุ่นใหญ่ของท่านในเชิงเป็นการพยากรณ์ หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร เมื่อครั้งยังเป็นพระหนุ่มร่วมอยู่ในกองทัพธรรม ว่า


“…ท่านสิมเป็นดอกบัวที่ยังตูมอยู่ เบ่งบานเมื่อใดจะหอมกว่าหมู่”
หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม ก็เคยกล่าวถึงคำพยากรณ์ของพระอาจารย์ใหญ่เหมือนกัน ก่อนที่จะเดินทางจากเชียงใหม่กลับไปพำนักประจำที่จังหวัดนครพนม บ้านเกิดของท่าน ในปี พ ศ. 2516 ก่อนท่านมรณภาพเพียง 1 ปี
หลวงปู่ตื้อ ได้ไปเยี่ยม หลวงปู่สิม พุทธาจาโร ช่วงที่ท่านยังพำนักที่ วัดโรงธรรมสามัคคี อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2516 ดังกล่าว
ในการปราศรัยสนทนากันช่วงหนึ่ง หลวงปู่ตื้อได้บอกกับหลวงปู่สิม ว่า
“…ผมมีความลับจะบอกท่านอยู่เรื่องหนึ่ง ผมรักษาเอาไว้ 34 ปีนี่แล้ว เมื่อครั้งที่หลวงปู่มั่นยังอยู่ที่เชียงใหม่ ก่อนท่านจะกลับไปอุดร ท่านได้พยากรณ์ไว้ว่า ศิษย์รุ่นต่อไปที่จะมีชื่อเสียงโด่งดัง คือท่านสิม กับท่านมหาบัว…”
ซึ่งคำกล่าวพยากรณ์ของหลวงปู่มั่นนั้น เป็นการยืนยันได้ว่า หลวงปู่สิมเป็นพระอริยะเจ้าที่ควรเคารพยิ่ง…
หลวงปู่สิมได้กล่าวยืนยันเรื่องรอยพระพุทธบาทสี่รอย เป็นรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าถึง 4 พระองค์ ความว่า…
“ในเขตเชียงใหม่นี้ ยังมีพระบาทสี่รอยอยู่ในเขตอำเภอแม่ริม แต่ว่าลึกเข้าไปในภูเขา หลวงปู่ผู้เทศน์ไปดูแล้วไปกราบไหว้ มันเป็นก้อนหินก้อนใหญ่ เป็นก้อนสี่เหลี่ยมขึ้นไปอยู่ข้างริมแม่น้ำ พระพุทธเจ้ากกุสันโธ ได้มาตรัสรู้ในโลก ท่านก็มาเหยียบรอยพระพุทธบาทไว้ในยอดหินก้อนนั้น ยาวขนาด 12 ศอก เมื่อหมดศาสนาพระพุทธเจ้ากกุสันโธแล้ว พระพุทธเจ้าโกนาคมโน ก็มาตรัสรื้อขนสัตว์ไปอีก ก่อนนิพพานท่านก็มาเหยียบไว้ที่พระบาทแม่ริมนี้เป็นรอยที่สอง(ขนาด)ลดลงมา มาถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสโปมาตรัสรู้ ท่านก็มาเหยียบไว้ได้สามรอย และพระพุทธเจ้าโคดมมาตรัสรู้ ก่อนที่ท่านจะนิพพานก็เหยียบรอยพระบาทไว้ในหินก้อนเดียวกัน จึงให้ชื่อว่า พระพุทธบาทสี่รอย ยังมีพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์จะมาตรัสรู้ แล้วโปรดเวไนยสัตว์ ก็มาเหยียบไว้อีก เรียกว่าแผ่นดินที่เราเกิดนี้ นับว่าเป็นแผ่นดินที่ร่ำรวยที่สุด แผ่นดินนี้ เรียกว่า ภัทรกัป มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้ได้ห้าพระองค์ พระพุทธเจ้าองค์ใดมาตรัสสอนก็ตาม ก็สอนให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายบำเพ็ญทาน รักษาศีล ภาวนา ละกิเลสความโกรธ ความโลภ ความหลง อันเก่านี้แหละ เมื่อใดปฏิบัติภาวนาบารมีเต็มแล้ว ก็รู้แจ้งพระนิพพาน เมื่อรูปนามแตกดับแล้ว ไปสู่นิพพานไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกอันแสนทุรกันดารนี้อีกต่อไป”

//จากหนังสือพุทธาจารานุสรณ์ ในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่สิม พุทธจาโร สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พุทธศักราช 2536//

หลวงพ่อสิม พุทธาจาโร
บทส่งท้าย
และนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก และบันทึกตามคติความเชื่อต่างๆ ทั้งนี้การเดินทางไปกราบนมัสการรอยพระพุทธบาทแห่งอื่นๆ ก็เป็นการทำความดี เพราะเป็นพุทธานุสติ ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าได้เหมือนกัน ขอให้อ่านเพื่อทราบเป็นข้อมูล ไม่อยากให้จริงจังแล้วนำไปถกเถียงกัน ซึ่งจะเสียเวลาเปล่าๆ เพราะเราส่วนมากก็ไม่ได้มีจิตที่จะรู้เรื่องพวกนี้กัน 100% อยู่แล้ว ขอให้ทุกท่านมีความสุขครับ

 

Faiththaistory.com : เครดิตข้อมูลและภาพ

ความเห็นถูกปิด