ความเชื่อเรื่องการดื่มน้ำมนต์

175

ความเชื่อเรื่องการดื่มน้ำมนต์

น้ำมนต์ คือน้ำที่ได้มากจากการปลุกเสก หรือการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยการเจริญพระพุทธมนต์ของพระสงฆ์ หรือการเสกของพระภิกษุ หรือผู้มากด้วยวิชาอาคม

แต่ในคติความเชื่อเรื่องน้ำมนต์นั้น นอกจากความเป็นสิริมงคลสำหรับผู้ประพรม อาบ และดื่มแล้ว ยังมีคติความเชื่อด้วยว่า น้ำมนต์ยังนำความสวัสดีมีโชคมาให้ ตลอดถึงกำจัดปัดเป่าสิ่งอัปมงคล อันตราย ภัยพิบัติต่างๆ ได้ และกลายมาเป็นน้ำรักษาโรค ซึ่งปัจจุบันยังคงมีความเชื่อเหล่านี้อยู่ทั่วไป

 

ที่มา : https://horoscope.thaiza.com/content/203944/

ความเห็นถูกปิด