ความเชื่อเรื่องการบนบานศาลกล่าว ‘หลวงพ่อเคลือบ’

126

ความเชื่อเรื่องการบนบานศาลกล่าว ‘หลวงพ่อเคลือบ’

 

โดยเดินทางด้วยเท้าเปล่าครึ่งเดือน ท่านมีความมานะ ได้เรียนอยู่ 6 ปีเต็มท่านเป็นผู้มีกรรมคือท่านเป็นโรคริดสีดวง จึงต้องทานยา ผสมสุรา ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงถูกชาวบ้านมอง ท่านในแง่ไม่ดีแม้แต่พระสงฆ์ด้วยกันก็ตาม จนเจ้าคณะจังหวัดสั่งไม่ไห้ใครยุ่งเกี่ยวกับหลวงพ่อเคลือบ ท่านมีความขยันในการเล่าเรียนคาถาอาคมจนเก่งกล้า ท่านจึงกลับวัดหนอง เต่า อยู่ได้ไม่นานทางวัดหนองกระดี่นิมนต์ท่านกลับมาเป็นเจ้าอาวาส

หลวงพ่อเคลือบท่านได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านจะบนบาน ศาล กล่าวด้วยธูป 3 ดอกหรือบางครั้งก็จะบอกกล่าวธรรมดาว่าต้องการบนเรื่องอะไรและจะแก้บน ด้วย อะไรส่วนใหญ่การแก้บนมักจะเป็นเหล้าขาว มะขาม หรือพวงมาลัย

การบนบานศาลกล่าว หลวงพ่อเคลือบแทบจะ เป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตของชาวจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง เมื่อมีของหาย ถ้าบนบาน ก็จะได้กลับคืนมาเกือบทุก ครั้ง หรือบางครั้งจะมีการบนบานไม่ให้ ฝนตก ฝนก็จะหยุดตกเกือบทุกครั้งไป หรือบางครั้งจากหนักเป็นเบารวมทั้งถึงการช่วยคุ้มครอง ในการเดิน ทางให้ปลอดภัย

ส่วนใหญ่ถ้าบนบานให้ได้ผลก็จะบนด้วยเหล้าขาว มะขามเปียกเปิดฝาแล้วบอก กล่าวท่านทิ้งไว้ สักครู่ก็บอกลาท่านส่วนใหญ่จะไปแก้บนที่วัดหนองกระดี่ อำเภอทัพทัน จังหวัด อุทัยธานี เพราะมีศาลและรูปจำลองของท่านตั้งอยู่ทุกวันจะมีผู้คนไปสักการะเป็นประจำ

ข้อมูล Prapayneethai

ความเห็นถูกปิด