ความเชื่อเรื่องการปลูกบ้านตามเดือน

115

ความเชื่อเรื่องการปลูกบ้านตามเดือน

                  ความเชื่อโบราณเกี่ยวกับการปลูกบ้านตามเดือน

ในสมัยก่อนมีความเชื่อมากมายเกี่ยวกับการสร้างบ้าน ซึ่งจะต้องดูฤกษ์ ยาม ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยค่ะ

เดือนอ้าย (ธ.ค)    ได้เมื่อสมุทรโฆษถูกวิทยาธรฉกพระขรรค์ ทำการไม่ดี
เดือนยี่ (ม.ค)       ได้เมื่อพระรามเกิดทำการดี
เดือนสาม (ก.พ)    ได้เมื่อพระรามกลืนยาพิษ ทำการไม่ดีแล
เดือนสี่ (มี.ค)        ได้เมื่อพระสมุทรโฆษได้นางพินทุมดี ทำการดี
เดือนห้า (เม.ย)      ถึงกาลโจรฆ่าพราหณ์ ไม่ดีแน่
เดือนหก (พ.ค)      ตกพระเจ้าเสด็จอุบัติเหตุ ทำการดีทุกวัน
เดือนเจ็ด (มิ.ย)      พระนาราย์ปราบยักษ์ อย่าทำจะดีกว่า
เดือนแปด (ก.ค)     ราพณาสูรต้องโมกขศักดิ์พระราม ไม่ดี
เดือนเก้า (ส.ค)       ตกพระจันทร์กุมารเกิด ทำการทุกอย่างดีนักแล
เดือนสิบ (ก.ย)       ตกได้เมื่ออภิเษกพระอินทร์ พักไว้ก่อนอย่าทำ
เดือนสิบเอ็ด (ต.ค) ได้เมื่อพระรามข้ามทะเล ไม่ดีอย่าทำ
เดือนสิบสอง (พ.ย) ได้เมื่อพระยาาจักรพรรดิเกิด ทำการดีนักแล

ความเห็นถูกปิด