ความเชื่อเรื่องการแต่งงานกับนางไม้

80

ความเชื่อเรื่องการแต่งงานกับนางไม้

 

การแต่งงานกับนางไม้ เป็นความเชื่อว่า เมื่อบนบานให้นางไม้ขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของชีวิตตามประสงค์ได้แล้วต้องแก้บนด้วยการแต่งงานกับนางไม้

นางไม้หรือเจ้าแม่ม่วงทอง ที่ชาวบ้านต้นมะม่วงหมู่ที่ ๔ ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นับถือนั้นมีความเชื่อว่า เป็นรุกขเทวดาหญิงสาวรูปงามที่สถิตอยู่ในต้นไม้ หน้าวัดมะม่วงหมู่ชาวบ้านจึงได้ปั้นรูปหญิงสาวแต่งกายงามขนาดเท่าคนจริง เป็นรูปเคารพไว้ที่ศาล ก่ออิฐเล็ก ๆ ใต้โคนต้นไม้ สำหรับให้ประชาชนได้บนบานและทำพิธีกรรมบวงสรวง นอกจากผู้ที่จะแก้บนทำพิธีแต่งงานกับนางไม้แล้วยังมีครอบครัวที่ฝากตัวและ บุตรหลานเป็นลูกหลานของเจ้าแม่ ต้องทำพิธีแต่งงานกับเจ้าแม่หรือนางไม้ด้วย

ครอบครัวใดที่ฝากตัวเป็นบุตรหลานและต้องทำพิธีแต่งงานกับเจ้าแม่โดยเฉพาะชาย ที่มีอายุครบบวช ก่อนบวชต้องทำพิธีแต่งงานเสียก่อน เมื่อทำพิธีแต่งงานกับเจ้าแม่แล้วต่อไปจะไปเข้าพิธีแต่งงานกับหญิงอื่นตาม ปกติวิสัยก็ย่อมทำได้

หากชายผู้นั้นมีบุตรชายคนโตก็ต้องทำพิธีแต่งงานกับเจ้าแม่สืบแทนบิดาด้วย การแต่งงานกับเจ้าแม่จึงเป็นเรื่องที่ต้องกระทำสืบทอดกันไปตลอดสายสกุลนั้น จนถึงลูก หลาน เหลน ส่วนผู้ที่มิได้นับถือทั้งสกุลวงศ์ เมื่อประสบปัญหาเดือดร้อน ขอให้เจ้าแม่ช่วยขจัดปัญหาต่างๆ เมื่อสมประสงค์แล้วก็แก้บนด้วยการกระทำพิธีแต่งงานกับเจ้าแม่

พิธีแต่งงานกระทำเช่นเดียวกับการแต่งงานของชาวบ้านกล่าวคือ มีขันหมาก เงิน ทอง และเครื่องบูชาที่ต่างจากเครื่องบูชาขันหมากทั่วไป เช่น หัวหมู สุรา เป็ด ไก่ และผลไม้ เป็นต้น พิธีแต่งงานทำได้เฉพาะวันอังคารและวันเสาร์เท่านั้น เจ้าบ่าวแต่งกายเรียบร้อยสวยงามเยี่ยงเจ้าบ่าวทั่วไป และมักเหน็บกริชด้วย มีการจัดขบวนขันหมากเป็นที่ครึกครื้น เช่นเดียวกับพิธีแต่งงานตามปกติ เจ้าพิธีเป็นผู้ทำให้

โดยปกติในหมู่บ้านมีคนเป็นเจ้าพิธีได้หลายคน เจ้าพิธีจะจัดแจงขันหมากและข้าวของต่างๆ จัดสถานที่ หมอนรองกราบและหม้อน้ำสำหรับรดน้ำ แล้วจะกล่าวชุมนุมเทวดา เช่นเดียวกับพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยทั่วไป อนึ่งหากผู้หญิงต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าแม่ก็กระทำได้ และเมื่อสมประสงค์แล้วก็แก้บนได้ด้วยการแต่งกายเป็นผู้ชาย เข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าแม่ การแก้บนโดยไม่ต้องทำพิธีแต่งงานก็มีบ้าง

ปัจจุบันแม้สังคมจะเจริญขึ้น แต่ประเพณีการแต่งงานกับนางไม้ที่หมู่บ้านนี้ยังมิได้เปลี่ยนแปลง พิธีกรรมดังกล่าวยังจัดอยู่เรื่อยๆ และถือเป็นทางแก้ไขปัญหาอย่างหนึ่งของชีวิตของผู้คนที่เชื่อในเรื่องนี้

 

 

 

ข้อมูล Prapayneethai

ความเห็นถูกปิด