ความเชื่อเรื่องการใส่บาตรหน้าบ้าน

111

ความเชื่อเรื่องการใส่บาตรหน้าบ้าน

 

 

ไหว้หน้าบ้าน ใส่บาตรหน้าบ้าน ไหว้ท้าวเวสสุวัณ เป็นพิธีบวงสรวงบูชาท้าวเวสสุวัณฯหรือท้าวกเวร ซึ่งเป็นท้าวจตุมหาราชองค์หนึ่งประจำทิศอุดร โดยมีท้าวภัทราช ท้าววีรุฬหก ท้าววิรูปักษ์ พญามือเหล็ก พญามือไฟ นายทองสุข และนายทองอ่อน ร่วมเป็นคณะ

เพราะคนทั่ว ๆ ไปเชื่อว่าเทพเจ้าสามารถดลบันดาลและคุ้มครองไม่ให้ผู้คนและสัตว์เลี้ยงในแต่ ละท้องถิ่นเจ็บไข้ได้ป่วย นิยมทำเป็นแต่ละหมู่บ้านปี ละ 1 ครั้ง ประมาณเดือนสิงหาคม กันยายนของทุกปี สถานที่ประกอบพิธีนิยมประกอบที่ศูนย์กลางชุมชนของหมู่บ้าน หรือส่วนหน้าของหมู่บ้านการใส่บาตรหน้าบ้าน เป็นความเชื่อที่คนทั่ว ๆ ไป เชื่อว่าเทพเจ้าสามารถดลบันดาลและคุ้มครองไม่ให้ผู้คนและสัตว์เลี้ยงในแต่ละ ท้องถิ่นเจ็บไข้ได้ป่วย ซึ่งหากต้องการให้ผู้คนและสัตว์เลี้ยงดำรงชีพอยู่ด้วยความผาสุกก็ต้องทำการ บวงสรวงเทพเจ้า

     1.อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบพิธี มีดังนี้

1) เครื่องเซ่น (เครื่องบวงสรวง) มีข้าวเหนียวเหลือง ข้าวเหนียวขาว ข้าวจ้าว ไก่คั่ว (แกงคั่วไก) ปลาทอด (มีหัวมีหาง) น้ำเหล้า น้ำบ่อ ขนมโค ขนมขี้ม้า ขนมกรวย ขนมฝักบัว ใส่ถาด ๗ ถาด และหมากพลูที่จีบเป็นคำ (เรียกว่า “หมากสะหมัด”)
2) ผ้าขาว เสื่อ หมอน เทียน 3 ง่าม (3 แฉก) 1 เล่ม
3) ธงทิว 1 อัน ระทา มะพร้าวอ่อน 1 ผล
4) ร้านเทวดา เป็นร้าน 2 ชั้น ใต้ถุนสูง มีเสา 16 ต้น
๕) ที่พักนาย กระท่อมยกพื้น
5) ข้าวต้มผัด (ห่อด้วยใบกะพ้อ) ข้าวสารเหนียว ผลไม้ ข้าวสารจ้าว เงิน
6) คานหาบ

2. พิธีสงฆ์ (ตอนค่ำ)

1) พิธีจะเริ่มต้นในหัวค่ำโดยพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์
2) โนราแขกเริ่มแต่งตัวและพิธีไหว้ครู เมื่อเสร็จพิธีสงฆ์แล้วก็เริ่มพิธีไหว้พระหน้าบ้านโดยนำเครื่องเซ่น (เครื่องบวงสรวง) มีข้าวเหนียวเหลือง ข้าวเหนียวขาว ข้าวจ้าว ไก่คั่ว (แกงคั่วไก่) ปลาทอด (หัวมีหาง) น้ำเหล้า น้ำบ่อ ขนมโค ขนมขี้ม้า ขนมกรวย ขนมฝักบัว ใส่ถาดจำนวน ๗ ถาด พร้อมถ้วยหมากพลูที่จีบเป็นคำ (ที่เรียกว่า “หมากสะหมัด”) และประกอบพิธีตามลำดับ
3) ไหว้เจ้าที่ ใช้เครื่องเซ่น 1 สำหรับ วางบนเสื่อ ที่ลาดปูไว้ หอม (ผู้ประกอบพิธี) เริ่มอาราธนาเชิญเจ้าที่ ตัวอย่างคำไหว้เจ้าที่ “เจ้าที่เจ้าแดน ผู้สร้างผู้ล้าง ภูมิทักรักษา เจ้าปัดเจ้าแขวน เจ้าทุ่งเจ้าบ้าน สถานบ้าน…(บอกชื่อบ้าน) วันนี้เขาประชุมประชาอาราธนาให้กิน กินแล้วก็ขอให้ เคราะห์ดีเอาไว้ เคราะห์ร้ายช่วยปัดช่วยเป่า ช่วยพัดช่วยพา ให้ปล่อยไปเถิดปล่อยหนอ…” (ผู้ร่วมพิธีก็ช่วยกันว่า “ปล่อย” ไปด้วย)

4) ไหว้กราหมาด (ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์) ใช้เครื่องเซ่น 1 สำรับ วางบนผ้าขาวซึ่งปูลาดบนเสื่อและหมอนติด “เทียน 3 ง่าม” (3 แฉก) 1 เล่ม ในการไหว้ หมอจะอาราธนาสิ่งที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ในละแวกนั้นมาเป็นสักขีพยาน โดยอาราธนาทั้ง 8 ทิศ ดังตัวอย่าง “ขุนแก้วขุนไกร ศักดิ์สิทธิ์ในตากใบ เกาะสะท้อนฉิมพลี ท่านโคกอิฐ ท่านโกกง โคกค้อแดง ยอดบ่อสองอิล่องน้ำแบ่ง ป่าไม้ชายกะเหลือ บรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 8 ทิศมุมเมืองที่ไม่รู้จักหน้าข้าชื่อ ขอให้มากินแล้วช่วยรู้ช่วยเห็นเป็นสักขีพยานว่าวันนี้เขาไหว้หน้าบ้าน (หรือไหว้ท้าวเวสสุวัณ) แล้ว
5) ไหว้บ้าน หรือไหว้ท้าวเวสสุวัณ ใช้เครื่องเซ่น 5 สำรับ เริ่มต้นด้วยการรำ “ระทา” มาติดเทียนตามส่วนต่าง ๆ และติดเทียน (ธงทิว) 1 อัน โดยเขียนว่า “ท้าวเวสสุวัณ นายทองสุข นายทองอ่อน ปักไว้ที่ยอดระทา เมื่อจุดเทียนทุกเล่มแล้วก็ยกระทาให้ยืนและฝังติดไว้กับพื้น พร้อมทั้งนำเครื่องเซ่นจำนวน 3 สำรับ มะพร้าวอ่อน 1 ผล มาวางบนเสื่อ และอีก 1 สำรับ นำไปหยิบใส่ที่ “ร้านเทวดา” ส่วนอีก 1 ถาด นำไปวางบน “ที่พักนาย” และจุดเทียนไว้ หลังจากนั้นหมอ (ผู้ประกอบพิธี) ก็เริ่มอาราธนา

หลังจากนั้นโนราแขกซึ่งประกอบด้วยผู้แสดง ๔ คน เรียกตามลำดับ คือ (1) โนรา (2) นาง (3) ฤาษี ซึ่งถือไม้เท้าที่มีเทียนติดไว้ (4) พราน (ตัวตลก) มีหน้ากากสวม ก็จะร่ายรำเวียนขวาไปรอบ ๆ ระทา 3 รอบ และหมอก็เดินตามหลังโนรา เป็นอันเสร็จพิธีในตอนกลางคืน

3. พิธีในตอนเช้า

1) พิธีตอนเช้า เริ่มด้วยมีการตักบาตรที่หน้าบ้านและมีพิธีสงฆ์
2) เมื่อเสร็จพิธีสงฆ์โนราแขกเริ่มเล่นต่อไปจนกระทั่งถึงพิธีส่งแพหรือ”ส่ง เทวดา” โนราแขกก็จะร่ายรำที่ท่าน้ำเพื่อส่งแพหรือรำในบริเวณที่ส่งเทวดา
3) หากอยู่ห่างจากแม่น้ำลำคลองก็เอาของใส่คานหาบเพื่อให้เทพเจ้าและบริวารหาบของไปด้วย
4) เสร็จแล้วทุกคนต้องอยู่ในความสงบ เพื่อป้องกันไม่ให้เทพเจ้าและคณะหวนกลับมาอีก

 

 

ข้อมูล Prapayneethai

ความเห็นถูกปิด