ความเชื่อเรื่องพระธาตุของพระสีวลี

99

ความเชื่อเรื่องพระธาตุของพระสีวลี

พระธาตุพระสีวลี มีลักษณะคล้ายเม็ดพุทรา มีขนาดตั้งแต่เล็กเท่าไข่ปลาจนไปถึงใหญ่เท่ากำปั้น ลักษณะภายนอกจะมีปุ่มโปนงอกขึ้นทั่วองค์ บางองค์ก็มีปุ่มมากเสียจนมองดูคล้ายผลน้อยหน่า บางองค์ก็คล้ายเมล็ดมะละกอ บางองค์ก็คล้ายผลยอป่า มีสีหลายสี ทั้งสีเขียว สีแดงเหมือนสีหม้อใหม่ สีพิกุลแห้ง สีเหลืองเหมือนหวายตะค้า หรือ สีขาวเหมือนสังข์

จากลักษณะภายนอกของพระธาตุพระสีวลีที่มีปุ่มโปนขึ้นทั่วองค์นั้น ที่มีความเชื่อมาแต่โบราณว่า นี่คือสัญลักษณ์แห่งการงอกงาม ผู้ใดมีไว้สักการะบูชาจะไม่มีวันอดอยากตลอดชีวิต เชื่อกันว่าพระธาตุพระสีวลีมักพบตามถ้ำ โดยเฉพาะถ้ำที่มีน้ำขังลอดผ่านด้านใน โดยถ้ำนั้นจะต้องสะอาดและชุ่มเย็น พระธาตุพระสีวลีจะอยู่ตามหลืบถ้ำ มักพบอยู่บนแท่นหินรูปร่างคล้ายดอกบัว และมักแช่อยู่ในน้ ำทั้งนี้องค์พระธาตุพระสีวลีจะต่างกับตะกอนน้ำทั่วไปตรงที่ พระธาตุพระสีวลีจะมีความแข็งแกร่งมาก ไม่แตกง่าย หากใครนำมาบูชาไว้ในบ้านแล้วสักการะบูชาโดยชอบ รักษาศีล ทำกุศลอย่างดี พระธาตุจะเสด็จมาเพิ่ม หรือ เปลี่ยมจากเดิมเป็นองค์ใหม่อีกองค์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ แม้จะใส่ตลับหรือเจดีย์บูชาไว้อย่างมิดชิดก็ตาม

พุทธศาสนิกชนชาวไทยส่วนมากนิยมบูชาพระธาตุไม่ว่าจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันต์ธาตุหรือพระอริยสงฆ์ธาตุเพราะมีอานิสงส์มาก

จากหนังสือ พระสีวลี อรหันต์แห่งโชคลาภ โดย นทธัญ แสงไชย // สำนักพิมพ์อมรินทร์

 

ขอบคุณที่มา : http://www.siamganesh.com/sivali/?p=36

ความเห็นถูกปิด