ความเชื่อเรื่องศาลวิญญาณ

96

ความเชื่อเรื่องศาลวิญญาณ

 

ศาลวิญญาณ เป็นลักษณะความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวิญญาณ หลังจากที่เผาศพแล้วเจ้าของบ้านเชื่อว่าจะมีวิญญาณของผู้ตายมาอาศัยอยู่ใน บริเวณบ้าน จึงจัดหาที่อยู่ที่เหมาะสมให้มีการบวงสรวงบูชา เป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

ระหว่างที่รอการเผาศพนั้น เจ้าของบ้านจะจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อสร้างศาลวิญญาณก่อนที่จะเผาศพ มีศาลที่สร้างขึ้น มีธูป เทียน อาหารคาวหวาน เช่น ไก่ ข้าวต้ม กล้วยน้ำว้า มะพร้าวอ่อน

เมื่องานเผาศพเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ก็จะทำพิธีเซ่นไหว้เก็บอัฐิทำบุญอุทิศส่วนกุศล หลังจากนั้นก็จะรื้อศาลวิญญาณ หรือสร้างศาลพระภูมิให้แทน

 

 

ข้อมูล : Prapayneethai

ความเห็นถูกปิด