ความเชื่อเรื่องสีเหลืองกับเทศกาลกินเจ

89

ความเชื่อเรื่องสีเหลืองกับเทศกาลกินเจ

 

ความเชื่อเรื่องสีเหลืองกับเทศกาลกินเจ

ลองสังเกตเทศกาลกินเจทุกครั้งจะพบสัญลักษณ์ที่มีสีเหลืองพร้อมเครื่องหมายกำกับว่าบริเวณนี้อาหารเหล่านี้ เกี่ยวข้องกับประเพณีกินเจ สัญลักษณ์และตัวอักษรสีแดงแปลว่าเจบนพื้นสีเหลือง ประดับบนธงเล็ก ๆ คืออะไร ชาวจีนโบราณมีความเชื่อเรื่องนี้อย่างไร บทความนี้ 

สีเหลืองมีความหมายทางจิตวิทยาคือสีที่บ่งบอกความรู้สึกเบิกบาน ความบริบูรณ์ มั่นคง ความคิดสร้างสรรค์ส่วนใหญ่จะกระตุ้นความรู้สึกสนุกสนานเวลามีงานเลี้ยง และคติความเชื่อคนจีนโบราณเชื่อว่าสีเหลืองคือสีที่เป็นตัวแทนแห่งอำนาจ ส่วนสีแดงมีความหมายทางจิตวิทยาคือสีที่กระตุ้นความรู้สึกความทะเยอทะยาน สร้างความเร้าใจ ท้าทาย ในทางการบริหารจัดการฝ่ายบุคคลจะใช้สีแดง เสริมเรื่องการปฏิบัติหน้าที่การงานพนักงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และคติความเชื่อคนจีนโบราณเชื่อว่าสีแดงเป็นสีมงคล

ส่วนสีต่าง ๆ บนสัญลักษณ์ธงเจมีสีเหลือง ความเชื่อคนจีนจะใช้สีเหลืองกับพิธีศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรมที่ใช้การร่ายเวทย์มนต์ การขบเป่าสิ่งชั่วร้าย ดังนั้นคนจีนโบราณเชื่อว่าสีเหลืองจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปจากคนที่ร่วมพิธีกินเจ นอกจากนี้สีเหลืองเองคือสีที่เป็นตัวแทนแห่งอำนาจ ดังนั้นสีเหลืองยังใช้กับราชวงศ์ชนชั้นกษัตริย์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายฮ่องเต้จีนโบราณ และเครื่องใช้ในราชสำนักจะใช้สีเหลืองทั้งสิ้น การใช้สีเหลืองประดับบนธงเล็ก ๆ เป็นเครื่องแสดงว่าคนที่กินเจเป็นคนชั้นสูงน่ายำเกรง

สีแดง หมึกแดงคนจีนโบราณเขียนเป็นตัวอักษรจีนแปลว่า เจ สีแดงในความเชื่อคนจีนโบราณว่าเป็นสีมงคล จะพบว่าในงานมงคลคนจีนจะใช้สีแดงทั้งสิ้น เพราะสีแดงเป็นสีที่ฉูดฉาด คนเห็นจะมีความรู้สึกกระตือรือร้น กระตุ้นความสนใจที่อยากจะเข้าร่วมพิธีกินเจ

ลองสังเกตจะพบธงลักษณะดังกล่าวแขวนหรือปักอยู่ทั่วไปตามร้านอาหารตอนเทศกาลกินเจ แสดงว่าร้านอาหารนั้นจำหน่ายเฉพาะอาหารเจเท่านั้น ไม่มีอาหารเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์วางขายเจือปน

ทุกปีเทศกาลกินเจจะพบธงพื้นสีเหลืองและตัวอักษรจีนสีแดงที่แปลว่าเจ แขวนไว้แสดงอาณาเขตว่าเป็นบริเวณศักดิ์สิทธิ์ บริเวณที่คนกินเจใช้ปฏิบัติธรรม ป้องกันสิ่งชั่วร้ายและปักไว้ในอาหารแสดงว่าอาหารที่ปักไว้ปราศจากเนื้อสัตว์ อาหารที่ไม่ได้เบียดเบียนชีวิตอื่น ผู้กินแล้วได้บุญกุศล ผู้กินเจควรทำความดี ละเว้นความชั่ว ไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุขทั้งปวงจะได้กุศลอย่างสูงสุด

 

 

 

ที่มา :  Horoscope thaiza
Photo By eventxo.com

ความเห็นถูกปิด