ความเชื่อเรื่องหวีหัก หากใช้อยู่รีบทิ้งด่วน

115

ความเชื่อเรื่องหวีหัก หากใช้อยู่รีบทิ้งด่วน

ความเชื่อ คติข้อห้าม รวมไปถึงการยึดถือปฏิบัติที่สืบต่อกันมาช้านานนั้นอยู่คู่กับมนุษย์มาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณ ถึงแม้ว่าบางความเชื่อนั้นจะหาข้อสรุปหรือเหตุผลมารองรับไม่ได้ แต่คนส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะทำตามคำเชื่อนั้นๆเพื่อความสบายใจ

คนสมัยโบราณมีความเชื่อเกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวันมากมาย แม้กระทั่งการหวีผม หรือในขณะที่กำลังสางผม หากหวีเกิดหักคาผม คนโบราณท่านมีความเชื่อว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีตามมา

ท่านแนะนำว่าให้นำหวีนั้นทิ้งไปเลย (ซื้อมาเป็นพันเป็นหมื่นก็อย่าเสียดาย) ไม่ให้เก็บไว้ใช้หรือนำไปซ่อมมาใช้ใหม่ เพราะหากยังฝืนนำมาใช้จะนำพาเรื่องร้ายๆ หรือเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับตัวคุณหรือคนในครอบครัว? ก็เหมือนกับถ้วยชามหรือแก้วที่แตกหรือร้าวท่านว่าก็ไม่ควรเก็บไว้ในบ้านเช่นเดียวกัน

โดย: อาจารย์เทวีโชค
ที่มา : https://www.horolive.com/556.html

ความเห็นถูกปิด