ความเชื่อเรื่องเครื่องหนังปลากระเบน

88

ความเชื่อเรื่องเครื่องหนังปลากระเบน

ชาวจีนเชื่อถือกันว่าเครื่องหนังปลากระเบน “เป็นของช่วยเสริมโชคลาง” ทำให้เงินทองไหลมาเทมา ดังสุภาษิตจีน เชื่อกันว่า “เนี่ยน เนี่ยน หยิ่ว อี๋” ใช้แล้วเงินเหลือ

ปลากระเบนเป็นปลากระดูกอ่อน มีมากในอ่าวไทย และ มหาสมุทรอินเดีย และปลากระเบนจัดเป็นปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายประการคือ เนื้อมีรสชาติ ดีสามารถนำมาบริโภคเป็นอาหารได้ เช่น ปลากระเบนนก ปลากระเบนธง ปลากระเบนจมูกวัว เป็นต้น

ซึ่งความเชื่อดังกล่าวของชาวจีนเชื่อถือกันว่าเครื่องหนังปลากระเบน “เป็นของช่วยเสริมโชคลาง” ทำให้เงินทองไหลมาเทมา ดังสุภาษิตจีน เชื่อกันว่า “เนี่ยน เนี่ยน หยิ่วอี๋” ใช้แล้วเงินเหลือ ก็ยังมีอยู่จนถึงปัจจุบัน

 

 

 

ที่มา : www.ptsdshop.com/

ความเห็นถูกปิด