ความเชื่อเรื่องแมลงเต่าทองนำโชค

134

ความเชื่อเรื่องแมลงเต่าทองนำโชค

แมลงเต่าทอง หรือ Ladybird หรือเรียกอีกอย่างว่า Ladybug เป็นแมลงขนาดเล็ก ตัวมีลักษณะป้อมๆ ลําตัวส่วนหลังมีสีเงินหรือสีทองหรือสีแดง บางชนิดมีจุดวงกลมสีดำ ปีกแข็งใส โค้งนูน เมื่อหุบปีกเข้าหากันจะจดกับด้านหลังทําให้มองคล้ายหลังเต่า โดยมากจะมีหนวด…

โดยคนยุโรปมีความเชื่อมากมายเกี่ยวกับแมลงเต่าทองตัวเมีย… ซึ่งเริ่มมาจากในสมัยกลางเกิดแมลงศัตรูพืชจำนวนมากมาทำลายข้าวในนา ชาวนาอับจนปัญญา ช่วยตัวเอง ไม่ได้ หันไปสวดอ้อนวอนพระแม่มารี

แล้วพระแม่มารีก็ประทานความช่วย เหลือส่งแมลงเต่าทองตัวน้อย (ปีกสีแดง สีส้ม สีเหลือง มีจุดวงกลมสีดำ) จำนวนมากมายลงมาช่วยจัดการกับเหล่าศัตรูพืช จนหมดชาวนาดีใจ สำนึกในบุญคุณพระแม่มารี ขนานนามแมลงเต่าทองเหล่านั้นว่า Lady bug ซึ่งมาจากคำเรียกของคริสต์ศาสนิกชน ยามเอ่ยพระนามของพระแม่มารีว่า Our Lady

ความเชื่อนี้ ได้รับการพิสูจน์อีกครั้ง เมื่อปลายปี ค.ศ.1880 ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เกิดฝูงแมลงเข้ามาทำลายผลส้ม ชาวสวนนึกถึงความเชื่อสมัยโบราณรวมใจกันสั่งซื้อแมลงเต่าทองจำนวน 1 พันตัว จากออสเตรเลีย เข้ามาปล่อย ให้แพร่พันธุ์ในบริเวณสวนส้ม

ต่อมาอีกสองปี ผลก็ปรากฏชัดเจนว่า แมลงเต่าทองได้ช่วยกันกำจัดแมลงศัตรูพืชไปจนหมด สิ้น ต้นส้มออกผลได้เหมือนเดิม สร้างรายได้ให้ ชาวสวนอีกครั้งมีผู้ประมาณการว่า เจ้าแมลงปีกแข็งลายจุดตัวน้อยๆเหล่านี้ สามารถกู้วิกฤติลดการขาดทุนทางเศรษฐกิจได้เป็นจำนวนเงินนับพันล้าน

เมื่อมนุษย์มีความรู้สึกด้านดีแก่แมลงเต่า ทองอย่างนี้ จึงไม่แปลก จึงมีความเชื่อด้านโชคลาง เกิดขึ้นเกี่ยวกับแมลงเต่าทองมากมาย เชื่อกันว่า หากวันหนึ่งแมลงเต่าทองบิน เข้าสวน หรือคุณเจอกับมัน ถือว่าเป็นโชคดี จงอย่าฆ่ามัน เพราะอาจทำให้คุณโชคร้าย

ในความเชื่อเดียวกันนั้น ยังลงลึกลงไปอีกว่า ถ้าพบแมลงเต่าทอง ที่มีจุดดำๆบนปีกน้อยกว่า 7 จุด พืชพันธุ์ธัญญาหารในสวนจะอุดมสมบูรณ์ แต่ถ้ามีจุดดำๆมากกว่า 7 จุดขึ้นไป หมายถึงความแห้งแล้งอดอยาก จุดดำๆบนปีกแมลงเต่าทอง ยังบอกเดือน แห่งความโชคดี…ลองนับดู ถ้าพบ 5 จุด คุณจะมีโชคดีในเดือนพฤษภาคม

ในฤดูหนาว หากแมลงเต่าทองบินเข้ามาในบ้าน ช่วงฤดูกาลนั้น จะมีแต่เรื่องดีเกิดขึ้น ข้อสำคัญ โปรดอย่ารำคาญ ถ้ามันบินมา เกาะตัว…ก็ทำเพียงเป่าให้มันบินไปไกลๆ หรือปัดให้มันบินต่อไปเอง อย่าทำร้ายหรือฆ่าแมลงเต่าทองเด็ดขาด ทำเช่นนั้นได้จะทำให้ความหวังใดๆสมปรารถนา

สำหรับผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว จุดดำบนปีกแมลงเต่าทอง จะบอกจำนวนลูกๆ ที่จะมีในอนาคต ส่วนผู้หญิงที่ยังเป็นโสด วันใดที่แมลง เต่าทองบินมาเกาะที่แขน เชื่อกันว่า เธอจะได้แต่งงานในไม่ช้า

 

 

 

อ้างอิง-Alys R. Yablon. แปลและเรียบเรียงโดยปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล. มหัศจรรย์แห่งลัญลักษณ์เครื่องรางและเคล็ดลับนำโชค. หน้าที่ 218 – 220. กรุงเทพฯ: บริษัท วี. พริ้นท์ (7991) จำกัด, 2552

ความเห็นถูกปิด