ความเชื่อเรื่อง เจ้าบ่าวเหยียบหญ้าแพรกก่อนขึ้นบ้านในประเพณีการแต่งงาน

30

ความเชื่อเรื่อง เจ้าบ่าวเหยียบหญ้าแพรกก่อนขึ้นบ้านในประเพณีการแต่งงาน

 ความเชื่อเรื่อง เจ้าบ่าวเหยียบหญ้าแพรกก่อนขึ้นบ้านในประเพณีการแต่งงาน

 ในประเพณีแต่งงานนั้น จะมีช่วงหนึ่งที่เจ้าบ่าวได้แห่ขันหมากมาถึงบ้านเจ้าสาว ในขณะก่อนจะถึงทางบ้านเจ้าสาว ก็จะเตรียมหญ้าแพรกมากองไว้ที่หัวบันได เมื่อเจ้าบ่าวมาถึงก็ให้เหยียบหญ้าแพรกก่อนขึ้นบ้าน และให้เด็กรดน้ำที่ท้าวเพื่อชำระความสกปรก เจ้าบ่าวก็จะล้างท้าวบนหญ้าแพรกแล้วขึ้นไป

ในความเชื่อที่เจ้าบ่าวเหยียบบนหญ้าแพคนี้ เข้าใจกันว่าหญ้าที่เอามานั้นทำเพื่อเป็นศิริมงคล ในงานการที่เลือกเอาหญ้าแพรกมาเพราะหญ้าแพรกนั้นปลูกง่าย เจริญเติบโตง่ายและเหนียวด้วย

เมื่อคู่บ่าวสาวร่วมหอเป็นครอบครัว ก็จะมีแต่ความเจริญงอกงามเหมือนหญ้าแพรก และไม่ทอดทิ้งกัน สมกับความเหนียวของหญ้าแพรกที่เหยียบมาในสมัยก่อนที่บ้านนาขุมนั้น ทุกคู่ต้องทำเช่นนี้มาในปัจจุบันความเชื่อนี้เริ่มหายไป อาจพบบ้างเป็นบางคู่ ในปัจจุบันมักจะไม่ค่อยเชื่อกัน และถือความสนุกสนานเป็นหลักของงาน

 

 

 

 ที่มา : thaiza.com/horoscope

ความเห็นถูกปิด