ความเชื่อและวิธีการบูชาองค์ช้างเอราวัณ

186

ความเชื่อและวิธีการบูชาองค์ช้างเอราวัณ

ความเชื่อ
เชื่อกันอย่างแพร่หลายว่าหากผู้ใดได้มาขอพรแล้ว ช้างเอราวัณสามารถดลบันดาลให้เกิด โภคทรัพย์สมบัติ และโชคลาภนานาชนิด สิ่งของทีนิยมนำมากราบไหว้และแก้บนได้แก่กล้วย อ้อย สับปะรด มะพร้าว และผลไม้ต่างๆ และมีข้อแม้ว่าห้ามขอและห้ามบนบานสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

องค์ช้างเอราวัณ

คาถาบูชาองค์ช้างเอราวัณ

(ท่องนะโม 3 จบ)
โอมเอราวะณะ คะขัง ปูเชมิ (ให้ท่อง 3 หรือ 9 จบ)
บอกชื่อตนเองแล้วอธิษฐานขอพระในสิ่งที่ต้องการ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก sites.google.com/site/changxerawansmuthrprakar

ความเห็นถูกปิด