ความเชื่อโบราณเกี่ยวกับปะการัง

114

ความเชื่อโบราณเกี่ยวกับปะการัง

ความเชื่อเกี่ยวกับปะการังนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะคนในสมัยโบราณจะใช้สีของปะการังเป็นการจำแนกสถานะของผู้สวมใส เช่น ปะการังสีแดงเข็มจัด เหมาะสำหรับผู้นำ นักรบ หรือผู้มีเลือดขัตติยะ

ส่วนปะการังสีแดงชมพู จะเหมาะสำหรับนักคิดนักเขียน ปัญญาชน ปะการังสีส้ม เหมาะสำหรับผู้ทำการค้า นักการเงินการธนาคาร และสุดท้ายปะการังสีแดงน้ำตาล จะเหมาะสำหรับผู้ใช้แรงงานหรือผู้ทำงานด้านบริการ

คนอินเดียเชื่อว่าปะการังเป็นของขวัญวิเศษจากพระเจ้า ที่มอบให้แก่ท้องทะเล เหมาะที่จะให้เด็กๆ สวมใส่เพื่อปกป้องคุ้มครองอันตรายอันเกิดจากการพลัดตกหกล้มหรือซุกซน คนโรมันเชื่อว่าหินธรรมชาติชนิดนี้จะสามารถบำบัดอาการบ้าคลั่ง ในขณะเดียวกันก็ใช้เผาไฟในการประกอบพิธีกรรมให้เป็นพลังงานด้านลบเพื่อให้ผู้ที่เป็นอริศัตรูเกิดอาการคุ้มคลั่งได้อีกด้วย

คนโรมันมักใช้ปะการัง เป็นเครื่องประดับด้ามอาวุธ หรือประดับร่างกายเพราะเชื่อว่าจะช่วยหลีกเลี่ยงความรุ่นแรงในการสู้รบ และช่วยให้เกิดความกล้าหาญในการต่อสู้กับศัตรู ไม่ยอมแพ้หรือท้อแท้อะไรง่ายๆ

 

ที่มา : Student.nu.ac.th

ความเห็นถูกปิด