ความเชื่อโบราณเรื่องสมรสผิดสมพงษ์

83

ความเชื่อโบราณเรื่องสมรสผิดสมพงษ์

เคยมีคู่รักหลายคู่ที่กำลังจะแต่งงานกัน ได้ฤกษ์งาม-ยามดีแล้ว แต่มีทั้งหมอดู-หมอเดาทักว่า ดวงไม่สมพงษ์กัน ถ้าแต่งงานกันแล้ว จะมีปัญหาในการครองชีวิตคู่ โบราณาจารย์ท่านให้แก้โดย ก่อนเริ่มทำพิธีสู่ขวัญให้หมอพราหมณ์ผู้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ สลักชื่อ-นามสกุลของเจ้าบ่าว-เจ้าสาว (และใช้นามสกุลของเจ้าบ่าว) ลงในเทียนที่อยู่บนยอดของพาขวัญ (พานบายศรี) จากนั้นเอาเทียนที่สลักชื่อ-นามสกุลแตะที่หน้าผากของเจ้าบ่าว-เจ้าสาว แล้วเอาเทียนไว้ในมือ นั่งพนมมือหันหน้าไปทางทิศตะวันออก

แล้วว่าคาถาดังนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ (๓ จบ)

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมัง คะลัง
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง ธัมโม เม สะระณัง วะรัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมัง คะลัง
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมัง คะลัง

ปุพเพวะ สันนิวาเสนะ ปัจจุปันนะหิเตนะ วา เอวันตัง ชายะเต เปมัง อุปะลัง วะ ยะโถทะเก

โอมสิทธิการิยะ ทุกคนเกิดมาในวัฏฏะสังสาร กำหนดกาลเวลาเองบ่ได้ พ่อแม่เลี้ยงใหญ่แล้วจั่งมาฮักกัน สมพงษ์เดือน ปี บ่ถืกกัน เผิ่นว่า แต่งงานแล้ว สิขัดข้องเมื่อยามลุน ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัย และเทพท่อนไท้ องค์เผิ่นผู้ให้กำเนิดดวงชะตา จัดลัคนาให้ถืกต้อง อย่าได้ขัดข้องเมื่อเป็นชีวิตครอบครัว ทั้งท้าว (กล่าวชื่อ นามสกุล และอายุของเจ้าบ่าว) และนาง (กล่าวชื่อ นามสกุล และอายุของเจ้าสาว) ได้เป็นผัวเป็นเมียกันแล้ว จงให้อยู่สะวัสสะดี ให้เป็นคนมั่งมีบ่ยากไฮ้ อายุกะให้ได้ฮ้อยปี พันวัสสา ด้วยฤทธาพระรัตนตรัยเจ้า ทั้งผู้เป็นฮากเหง้าประเมศวร ตามกระบวนของโองการบุุพเพสันนิวาส

โส อัตถุลัทโธ สุขิโต วิรุฬโห ฆะราวะเส อะโรโค สุขิโต โหหิ สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง ชะยะสิทธิธะนัง ลาภัง
สา อัตถะลัทธา สุขิตา วิรุฬหา ฆะราวะเส อะโรคา สุขิตา โหหิ สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง ชะยะสิทธิธะนัง ลาภัง
เต อัตถะลัทธา สุขิตา วิรุฬหา ฆะราวะเส อะโรคา สุขิตา โหถุ สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิลาโภ ชะโย นิจจัง สะตะวัสสา จะ อายุ จะ ชีวะสิทธิ ภะวันตุ โว

***จากนั้นก็ให้พรคู่บ่าว-สาวตามธรรมเนียม และให้คู่บ่าว-สาวปฏิบัติตามฆราวาสธรรม อันประกอบด้วย

สัจจะ คือ ความซื่อสัตย์
ทมะ คือ การฝึกตน
ขันติ คือ ความอดทน
จาคะ คือ ความเสียสละ

 

ที่มา : esarn-legacy.blogspot.com

ความเห็นถูกปิด