ความเชื่อโบราณ นาค สัตว์ในอุดมคติชาวนา

95

ความเชื่อโบราณ นาค สัตว์ในอุดมคติชาวนา

นาค เป็นสัตว์ในอุดมคติที่เชื่อกันว่ามีอยู่ในโลกบาดาลงาน หรือหน้าที่ของนาค คือ การพ่นฝนให้ตกลงในจักรวาลนี้ อันประกอบด้วยมหาสมุทร มนุษย์โลก และป่าหิมพานต์ นาคเกี่ยวข้องกับ การทำนาในส่วนที่เป็นผู้ทำให้น้ำฝนตกลงในมนุษยโลกทำให้มนุษย์ได้ทำนา

นอกจากนี้ยังมีนาค อีกจำพวกหนึ่งที่เรียกว่า “นาคทรงแผ่นดิน” เมื่อทำพิธีแรกไถนา ชาวนาต้องดูวัน เดือน ปี และทิศ ที่จะบ่ายหน้าควาย ต้องไม่ให้ควายลากไถไปในทิศที่ทวนเกล็ดนาคหรือเสาะเกล็ดนาค เพราะถ้า เป็นอย่างนั้นการทำนาในปีนั้นจะทำให้เกิดอุปสรรคต่าง ๆ ขึ้น

 

 

 

ที่มา :  https://thaiza.com/horoscope

ความเห็นถูกปิด