ความเชื่อโบราณ มีปาน แสดงว่าเคยเกิดมาแล้ว

128

ความเชื่อโบราณ มีปาน แสดงว่าเคยเกิดมาแล้ว

ความเชื่อโบราณที่เราอาจจะเคยรู้ พอดีมีน้องรวบรวมส่งเมลล์มาให้เลยมาแบ่งกันอ่าน
มีปาน แสดงว่าเคยเกิดมาแล้ว

เด็กทารกคนใดที่เกิดมาแล้วมีปานหรือเรียกว่า มีตำหนิ ในส่วนใดส่วน หนึ่งของร่างกาย คนโบราณถือว่า ได้เกิดมาแล้วชาติหนึ่ง และถูกป้ายด้วยของ ทำเป็นตำหนิเอาไว้

หากเป็นปานแดง ก็เชื่อกันว่า ถูกป้ายด้วยปูนแดง และหากเป็นปานดำ ก็เชื่อกันว่า ถูกป้ายด้วยถ่านเพราะถ้าหากมีบุญจริง อาจจะพบกันชาติหน้าและจำกันได้โดยให้สังเกตจากตำหนิ

แต่ในหลักความเป็นจริงแล้ว การเกิดปานไม่ว่าจะมีสีใดก็ตาม เป็นเพราะ ผิวหนังผิดปกตินั่นเอง

ที่มาบทความเขียนใน GotoKnow
โดย ปลาทองแก้มป่อง

ความเห็นถูกปิด