ความเชื่อโบราณ : ห้ามกวาดขยะในเวลากลางคืน

144

ความเชื่อโบราณ : ห้ามกวาดขยะในเวลากลางคืน

 

“กลางคืน” คือ ช่วงเวลาที่ปราศจากแสงของดวงอาทิตย์ เป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนและมักต้องการความเงียบสงบ ซึ่งคนสมัยก่อนนั้นมีข้อห้ามเกี่ยวกับการถือปฏิบัติในช่วงเวลาในตอนกลางคืนหลายๆอย่าง

“กวาดขยะในเวลากลางคืน” ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อห้ามที่คนในสมัยโบราณได้ถือปฏิบัติมาช้านาน สาเหตุที่คนโบราณห้ามกวาดขยะกลางคืนนั้น เชื่อกันว่าหากทำเช่นนั้นผีจะไม่คุ้มและถือว่าเป็นการกวาดทรัพย์สินออกจากบ้านไปหมดนั่นเอง

ที่มา : https://horoscope.thaiza.com/content/225813/

ความเห็นถูกปิด