ความเชื่อโบราณ ห้ามนุ่งผ้าเปียกเข้าบ้าน

135

ความเชื่อโบราณ ห้ามนุ่งผ้าเปียกเข้าบ้าน

ความเชื่อ อาจเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของเราให้เกิดความมั่นคง ซึ่งถือว่าเป็นอีกสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มาตั้งแต่ยุคโบราณ โดยบางความเชื่อก็เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมในการปฏิบัติตัวของบุคคลนั้นๆด้วยเช่นกัน คนในสมัยก่อนนั้นมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งต่างๆมากมาย ซึ่งแต่ละความเชื่อก็ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของเรามาช้านานอีกด้วย…

คนสมัยก่อนมีความเชื่อว่า “ห้ามนุ่งผ้าเปียกเข้าบ้าน ” เพราะท่านเชื่อว่าผีจะไม่กลัวคนที่ใส่ผ้าเปียก และหากนุ่งผ้าเปียกเข้าบ้านผีอาจจะทำให้คนๆนั้นเกิดอาการปวดท้องขึ้นมาแบบไม่รู้สาเหตุ อีกด้วย

แต่ถ้าหากพิจาณากันดีๆแล้ว ข้อห้ามเกี่ยวการนุ่งผ้าเปียกเข้าบ้านนั้น อาจเป็นนี่คือกุสโลบายหนึ่งที่เป็นการป้องกันไม่ให้คนนุ่งผ้าเปียกเข้าไปในบ้าน เพราะจะทำให้พื้นบ้านเปียกเฉอะแฉะ และต้องมาตามเช็ดน้ำที่หยดลงพื้นนั่นเอง

 

ที่มา : https://horoscope.thaiza.com/content/215196/

ความเห็นถูกปิด