ความเชื่อโบราณ : ห้ามมีอาหารประเภทเส้นในงานศพ

214

ความเชื่อโบราณ : ห้ามมีอาหารประเภทเส้นในงานศพ

 

ดูเหมือนว่าอาหารกับความเชื่อจะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมาช้านาน แม้แต่อาหารที่ใช้ในงานสำคัญต่างๆก็ล้วนแล้วแต่ต้องทำให้ถูกต้อง และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอีกด้วย

โดยเฉพาะการประกอบงานอวมงคล อย่าง งานศพ หรือ งานประเพณีทำศพ ก็ยังต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับอาหารที่ใช้ในงานไม่แพ้งานอื่นๆ โดยคนสมัยก่อนนั้นมีข้อห้ามที่ว่า ห้ามปรุงอาหารที่มีลักษณะเป็นเส้นทุกชนิดในงานอย่างเด็ดขาด

เนื่องจากเชื่อกันว่าจะทำให้ผู้ตาย และญาติที่อยู่หลังไม่ยอมตัดขาดจากกัน หรือยังมีสายใยต่อกัน จนอาจส่งให้วิญญาณไม่ยอมไปเกิดใหม่เพราะยังผูกพันธ์กับครอบครัวเก่าอยู่ นั่นเอง

 

ที่มา : https://horoscope.thaiza.com/content/215195/

ความเห็นถูกปิด