ความเชื่อโบราณ อย่าส่งสิ่งของให้แก่ผู้ใดด้วยมือข้างซ้าย

114

ความเชื่อโบราณ อย่าส่งสิ่งของให้แก่ผู้ใดด้วยมือข้างซ้าย

มือ คือ สิ่งสำคัญที่ใครหลายๆต่างให้ความสำคัญเป็นพิเศษ โดยในสมัยโบราณก็มีความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับมือเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะความเชื่อที่ว่า อย่าส่งสิ่งของให้แก่ผู้ใดด้วยมือข้างซ้าย เพราะมือซ้ายเป็นมือสกปรก เป็นมือชำระล้าง เป็นอัปมงคล

ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่นิยม ส่งของ ให้เงิน ให้ของ ให้ศีลให้พร กันด้วยมือข้างซ้าย แม้การให้พรกันผลที่ได้รับมักเป็นไปในทางที่ตรงกันข้าม ยิ่งเวลาที่ดูดวง แล้วดวงไม่ดีนั่นเอง

ที่มาข้อมูล : https://horoscope.thaiza.com/content/202287/

ความเห็นถูกปิด