ความเชื่อ ห้ามปลูกต้นไม้ที่วัดปลูก

140

ความเชื่อ ห้ามปลูกต้นไม้ที่วัดปลูก

ห้ามปลูกต้นไม้ที่วัดปลูก

เชื่อกันว่า ต้นไม้ที่ขึ้นตามวัดหรือนำไปปลูกที่วัด เป็นของสูงและสมควรอยู่

ในวัดเท่านั้น ไม่ควรนำมาปลูกที่บ้าน จะทำให้บ้านนั้นตกอับ ไม่เจริญ เท่ากับ

เอาของสูง

มาวางไม่ถูกที่ หากเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่ได้นำมาปลูก ก็ให้ถอนออกเสีย หากจะ

ให้ดี ก็ให้

นำไปไว้ที่วัดเสีย

ต้นไม้ดังกล่าวอันได้แก่ ต้นโพธิ์ ต้นหวาย ต้นโมกข์ ต้นไทร ต้นนนทรีย์ ต้น

ตะเคียน เป็นต้น

แต่ทั้งนี้จะรวมถึงต้นไม้ที่ไม่เป็นสิริมงคลดวย เช่นต้นโศก ต้นระกำ ต้นยาง

ที่มักนำมาทำโรงศพ ต้นสำโรงที่ดอกมีกลิ่นเหม็น ซึ่งเหล่านี้ดูไม่เป็นสิริมงคล

จึงไม่นิยม

นำมาปลูกในบริเวณบ้านกัน

 

ขอขอบคุณพลังจิต.คอม

ความเห็นถูกปิด