ความเชื่อ! เผยตำนานลี้ลับคนโบราณ”ห้ามลม-ห้ามฝน”!!! ทำได้จริง

110

ความเชื่อ! เผยตำนานลี้ลับคนโบราณ”ห้ามลม-ห้ามฝน”!!! ทำได้จริง

1.วิธีห้ามฝน ห้ามลมที่นิยมกันมากคือการปลูก” ตะไคร้”โดยจะต้องไปขอให้แม่หม้ายผัวตายเป็นผู้ประกอบพิธี แม่หม้ายจะทำการปลูกตะไคร้ จำนวนสามต้น แต่ละต้นนั้นจะปักส่วนปลายลง เอาส่วนโคนชี้ขึ้น การปลูกจะต้องปลูกที่โล่งแจ้ง และหากจะให้มีผลชะงัด ต้องเปลื้องเสื้อผ้าออกให้หมด ทั้งนี้ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติการอยู่ ผู้ประกอบพิธีจะอาบน้ำไม่ได้

2. วิธีใช้วัวธนู เครื่องรางอย่างหนึ่งที่ได้จากการสานให้เป็น
รูปวัวที่เรียกว่า “วัวธนู” เมื่อสานแล้วปลุกเสกคาถาตามพิธีก็ สามารถห้ามลมฝนได้ หากโยนรูปวัวธนูนั้นลงในกองไฟ


3. วิธี ต๋ามเตียน คือ “จุดเทียน” วิธีปฏิบัติคือ ลงยันต์ “ฟ้าฟีก” หรือ ยันต์หัวใจแห่งไชยเบงชร(ไจยะเบงจร) ในแผ่นกระดาษสา แล้วนำแผ่นยันต์ดังกล่าวม้วนกับไส้เทียน นำเทียนไปจุดกลางแจ้งขณะฝนใกล้จะตกหรือฝนเริ่มตก ทั้งนี้ผู้ประกอบพิธีต้องนั่งบริกรรมคาถา “โอม วะ วะ มหาเมฆะ วัง วะ” ตลอดระยะเวลาที่ไม่ต้องการให้ฝนตก

4. วิธีให้แม่หม้ายออกปาก คือ ลั่นวาจา โดยวิธีการให้แม่หม้ายออกปาก หรือ ลั่นวาจานั้น มีสองวิธี กล่าวคือ วิธีแรก หากงานหนึ่งงานใดมีฝนตั้งเค้าและมีทีท่าจะตกลงมา ให้คนในงานกางร่มไปพบแม่หม้ายพร้อมกางร่มให้ แล้วขอให้แม่หม้ายกล่าวกับเทวดาฟ้าดินว่า “เออ ฝนเหย ถ้าฝนใคร่ตกเต๋มที จะตกบ่าเดี่ยวนี้ ก็ตกมาเต๊อะ ตกเจ้าแม่ตก ตกมานักๆ” จากนั้นให้กางร่มพาแม่หม้ายไปอยู่บริเวณงาน ฝนก็จะไม่ตก วิธีต่อมา คือ ให้แม่หม้ายนำตะกร้าตาห่าง ไปยืนกลางแจ้ง แล้วกล่าวดัง ๆ ว่า “เออ ฝนเหย ถ้าฝนใคร่ตกเต๋มที่ ก็ตกมาเต๊อะ ตกมาเต๋มก๋วยแก่นนี้เน้อ ตกนักๆ ถ้าตกบ่นัก ก็บ่ต้องตก” ลมฝนที่ตั้งเค้าอยู่ก็จะหายไป

5. วิธีให้แม่หม้ายตากผ้า ในกรณีที่มีงานศพ ท้องฟ้าครึ้มฝน ท่านให้ไปขอให้แม่หม้ายมาทำพิธีตากผ้า โดยนำผ้าของผู้ตายไปตากบนหลังคา แล้วกล่าวว่า “เออ เทวบุตร เทวดา เจ้าฟ้า สายฝน บัดนี้ (เอ่ยชื่อผู้ตาย) ก็จะไปทางหน้าวันสองวันนี้แล้ว ผ้าก็ยังบ่แห้ง หาไรหามีผืนเดียวอี้ละ ขอเอ็นดูปั๋นแดดส่องลงมา หื้อผ้าแห้ง สักวันสองวันเต๊อะ” ทำอย่างนี้ฝนจะไม่ตกลงมา

 

ที่มา : www.tnews.co.th/social/383328/ความเชื่อ!

ความเห็นถูกปิด