ความเป็นมาของศาสตร์ฮวงจุ้ย

172

ความเป็นมาของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง  ที่ซินแสจีนโบราณค้นพบ  เมื่อหลายหมื่นปีมาแล้ว  มีตำนาน  มีที่มาที่ไปมากมาย  ขออธิบายพอสังเขป ดังนี้

            นานมาแล้ว  มีคนจีนคนหนึ่ง  พบตำราเล่มหนึ่ง  เป็นตำราที่เก่ามาก  ในบ้านหลังหนึ่ง ซึ่งในตำรานั้น ได้บอกการจัดบ้านที่ผิด ๆ เอาไว้   ถ้าใครจัดบ้าน  หรือวางสิ่งของ  หรือปลูกบ้านตามนั้น  คือ  ผิดจากหลักการ  ผิดลักษณะของศาสตร์นั้น เช่น  วางสิ่งของเกะกะไปหมดในบ้าน  คนที่อยู่ในบ้านนั้น จะทะเลาะกันบ่อย ๆ   ส่วนคนที่ขุดบ่อไว้หลังบ้าน  และมีขอบบ่ออยู่ใกล้ ๆ หลังบ้าน   คนที่อยู่ในบ้านหลังนี้  จะทำกินไม่รุ่งเรือง   ต้องเป็นหนี้สิน   เจ็บป่วยบ่อย เช่น ปวดตามหลังและตามเอวอยู่บ่อยๆ รักษาไม่หายง่ายๆ  ชาวจีนคนนั้นจึงได้นำตำราเล่มนั้น  ออกพิสูจน์ว่า  เป็นไปตามนั้นจริง หรือไม่  เขาใช้เวลา 50 ปี  ในการเฝ้าดู   และเฝ้าค้นหาติดตาม บ้านที่วางของจัดของผิดอย่างนั้น  จนในที่สุดเขาแน่ใจว่า  ตำรานั้นเป็นตำราที่ถูกต้อง   ผู้คนที่วางของผิด ๆ   ปลูกบ้าน ผิดลักษณะที่ดี   ชีวิตเป็นไปตามนั้น จริง ๆ

ต่อมาเขาจึงคิด ที่จะช่วยผู้คนด้วยจิตเมตตา  ไม่อยากให้ใครต้องเป็นไปตามนั้น   เพราะชาวบ้านไม่มีความรู้ในศาสตร์นี้เลย   เขาจึงบอกให้ผู้คนเข้ามาเรียน ในบ้านของเขา ในเวลาว่าง จากการทำไร่ทำนา   โดยไม่คิดค่าสอน  ค่าบอกอะไรเลย   เพียงให้ผู้คนที่มาเรียนนั้น  บริจาคเป็นทาน  แล้วแต่เมตตา  เพราะชาวจีนคนนั้น  ก็เฝ้าคอยสอนชาวบ้าน อยู่ที่บ้าน  ไม่ได้ไปทำไร่นาดั่ง  ที่เขาเคยทำมาก่อน   ชาวจีนคนนั้น มีครอบครัว  มีลูก   แต่เขาคิดเสียสละตน   เพราะเห็นว่า  ชีวิตของผู้คน  จะต้องเป็นไปตามบ้าน  ที่จัดวางอะไร ไม่ถูกต้อง  ชาวบ้านที่ไปศึกษาที่บ้านของเขา   จึงบริจาคเป็นทาน  ด้วยข้าวปลาอาหารต่าง ๆ  เพื่อช่วยให้อาจารย์ของพวกเขา  ดำรงชีวิตอยู่ได้

ฮวงจุ้ยโบราณ

ตั้งแต่กาลนั้น เรื่อยมา   ศาสตร์ฮวงจุ้ย  ก็แพร่สะพัดไปทั่วประเทศจีน   มีผู้คนหายจากโรคภัยได้  ด้วยการย้ายสิ่งของ จากจุดหนึ่งไปวางอีกจุดหนึ่ง  ตามศาสตร์นั้น   มีผู้คนพากันจัดบ้านของตนเองให้  ถูกทิศ  ถูกลักษณะ   แล้วการเป็นอยู่ของคนสมัยนั้น  ก็ดีขึ้น  ทั้งทางร่างกาย  และจิตใจ

จากกาลนั้น ถึงทุกวันนี้   ได้มีการสอนฮวงจุ้ยต่อ ๆ กันมาเป็นเวลายาวนาน  ประมาณ  สามหมื่นกว่าปี   เนื้อหาของ  ศาสตร์ฮวงจุ้ย  ได้ถูกแปรเปลี่ยนไป  ตามความคิดความเห็นของผู้สอนบางคน  ผิดบ้าง  ถูกบ้าง   เนื้อหาของศาสตร์ฮวงจุ้ยจึงคลาดเคลื่อนมาเรื่อย ๆ   ทำให้การแก้ฮวงจุ้ย ไม่ได้ผลเท่าที่ควร  อาจเสียเงินเสียทอง ไปมากมาย

ศาสตร์ฮวงจุ้ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคล   แต่ขอเชิญชวนให้พิสูจน์ด้วยตนเอง   เนื่องจาก  การปรับแก้ฮวงจุ้ย   และ การรักษา ฮวงจุ้ย ที่ปรับแก้แล้ว  ต้องทำควบคู่กัน  อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น   ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้าน  ต้องจัดบ้าน  หรือ ที่อยู่อาศัย  ให้ถูกหลักการของศาสตร์ฮวงจุ้ย ด้วยตนเอง   เพื่ออยู่ดี มีสุข  ตลอดไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก maejototojung.com

ความเห็นถูกปิด