คาถาของหลวงปู่ทิม เกี่ยวกับโชคลาภ

305

คาถาของหลวงปู่ทิมที่เกี่ยวกับโชคลาภ

คาถา “เรียกคน” บทแรก สำหรับเสกธูป ให้ตั้ง นะโม 3 จบ นึกถึงหลวงปู่และพระพุทธ, พระธรรม, พระสงฆ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจากนั้นจึงสวดคาถาอัญเชิญเทวดาคือ สักเค กาเม จะรูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีป รัฎเฐ จะคาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุ มหิ เขตเต ภุมมา จายันตุ เทวา ชลถะละวิสะเม ยักคันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระจะนังสาธะโวเมสุณันตุ จากนั้นจึงสวดคาถาบทนี้ต่อไปโดยที่ยังไม่ต้องจุดธูป

หลวงปู่ทิม

“มะอะอุ สิวังพรหมมา จิตตัง จิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดิน มานิมามา อาคัจฉาหิ มีจิตมารักทุกผู้คน อุอะมะ บูชาอย่าได้ขาดสัพพะบูชามหาลาภัง ภะวันตุเม” พยายามสวด3จบหรือ9จบก็ได้ แต่ขอให้ตั้งใจสวดจริงๆเมื่อสวดจบแล้วให้ใช้ลมปากเป่าที่ธูปนั้นๆหลังจากนั้นจึงจุดธูปและปักลงในที่สมควร และจึงตั้งใจสวดคาถาบทที่สองซึ่งมีดังนี้
“มะอะอุ สิวังพรหมมา จิตตัง จิตมนุษย์หญิงชาย มานิมา จิตตังวา ปุบผังวา คันธังวา ราชกุมาโรวา ราชกุมารีวา อัคคะมะเหษีวา เทวีวา ราชาวา เศรษฐีวา สาโรวา พรหมโณวา อิตถีวา ปุริโสวา พานิชโชวา พานิชชาวา เอหิเอหิปูชิตา อะหัง วันทามิ สัพพะทา”
ลองใช้ดูนะครับ และค่อยๆสังเกตความเปลี่ยนแปลง ขอให้ใช้ด้วยใจมั่นนับถือจริง ไม่ใช่ใช้ได้ครึ่งๆกลางๆ แล้วจึงเลิกเสีย ถ้าเป็นเช่นนั้นท่านคงจะไม่มีโอกาสได้เห็นความมหัศจรรย์ของเวทมนต์คาถาที่ครูบาอาจารย์ท่านได้พบมา ได้ศึกษามาอย่างแท้จริง
มีคาถาบทหนึ่งที่หลวงปู่ทิมท่านใช้สวดประจำและท่านเคยเอ่ยให้ผมนำไปสวดก่อนนอนทุกคืนท่านบอกว่า หมั่นสวด, หมั่นท่องจะทำให้มีผู้คนนำลาภมาให้ใครทำได้ชีวิตนี้ไม่มีตกอับได้ฟังท่านพูดถึงกับหูพึ่งที่เดียว ของดีๆแบบนี้ใครๆก็อยากได้เป็นของธรรมดายิ่งเป็น“คำพูด”ที่ออกมาจากปากของท่านยิ่งเป็นคนดีที่มีคุณค่ามหาศาลหาที่ใดมาเปรียบได้ท่านผู้อ่านคิดว่าจริงหรือไม่คาถาบทนี้หลวงปู่ทิมเรียกว่า“พระฉิมพลีให้ลาภ”ท่านเล่าว่าพระฉิมพลีเป็นสาวกรูปหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เลิสด้วยการมีโชคลาภ ไปที่ไหนมีแต่ใครๆจะนำลาภสักการะมาถวายท่านบางครั้งถึงกับนำถวายพระฉิมพลีมากกว่าถวายพระพุทธองค์ก็มี
หลวงปู่บอกว่าก่อนนอนท่านสวดพระคาถาบทนี้ทุกคืนและได้พิจารณาดูก็รู้สึกว่าใช้ดีมีผลดีแก่ผู้ใช้มหาศาลทีเดียว
“พระคาถาพระฉิมพลีให้ลาภ” มีดังนี้ ตั้งนะโม 3 จบ แล้วจึงท่อง “สิวลีจะมหาเถโร ปัจจะยะลาภะปูชิโต มะนุสโสเทวะตาอินโท พรหมมา ยะโม ยักขาวาปิตัสสะ นิรันตะรัง ปะนะลาภะ สักกาเรอาเน็นติ นิจจัง สิวลีคเถรัสสะลาโภ จะสักกาโรโหติ สิวลีมหาเถรัสจะ ปูชะกัสสะ สะทาวาปิคาถันจะ สังวัดตะนัสสะ ลาโภจะ สักกาโรโหเถรัสสะ อานุภาเวนะ ลาโภเมโหตุ สัพพะทาเอเตนะ สัจจะวัชเชนะ ลาโภเมโหตุ สัพพะทา สิวลีจะมหาเถโร สุวรรณะมามา โภชนะมามา โภคะมามา มหาลาโภมาๆ วัตถุวัตถามาๆ พะลพลังมาๆ สัพเพชะนา พะหูชะนา ภวันตุเม”
พยายามท่องให้ได้ก่อนท่องพระคาถาบทนี้วันไหนให้อาบน้ำทำใจให้ผุดผ่องอย่าให้จิตขุ่นมั่วนั่งสวดมนต์รำลึกถึงครูบาอาจารย์ทุกๆท่านไม่ว่ามีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้วอย่าไปมุ่งที่ลาภสักการะมิฉะนั้นพระคาถาที่ภาวนาอยู่จะไม่เกิดผลแต่ทำด้วยใจบริสุทธิ์
เหมือนคนที่เสี่ยงโชคซื้อล็อตเตอรี่ ถ้ามัวแต่ไปมุ่งหวังว่าเลขที่เราซื้อต้องออกส่วนมากมักจะไม่ได้แต่ถ้าไม่ได้ตั้งใจซื้อหรืออยู่ดีๆมีคนนำมาให้เลขที่ได้นั้นมักจะออกทำให้เรามีโชคทุกท่านคงจะเคยอ่านหนังสื่อพิมพ์เกี่ยวกับผู้ที่ถูกล็อตเตอรี่บางคนไม่ได้ตั้งใจซื้อแต่ถูกผู้ขายยัดเยียดให้ผลหรือครับถูกรางวัลที่1ได้เงินตั้ง79ล้าน ซึ่งเรื่องแบบนี้ก็มีถมไป

ที่มา: ขอบคุณข้อมูลจาก komsanvpr และ Uauction

 

ความเห็นถูกปิด