คาถาขอพรความรัก อยากสมหวังลองเลย

131

คาถาขอพรความรัก

คาถาขอพรความรัก

คาถาขอพรความรัก

ท่องนะโม 3 จบ
“พุทโธ จับจิต ธัมโม จับใจ สังโฆ รักใคร่
พุทโธ มามา ธัมโม มามา สังโฆ มามา
นะเมตตา โมเห็นหน้ารักสนิท พุทจับจิต ธามิให้กำจัด
ยะกระหวัดจิต …(ชื่อคนรัก)… รักอย่าละ
ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระนังคัจฉามิฯ”

ขอขอบคุณข้อมูลจาก sanook.com

ความเห็นถูกปิด