คาถาขอลาภ พญาเต่าเรือน

93

คาถาขอลาภ พญาเต่าเรือน

การบูชานั้นให้จุดธูป ๓ ดอกหรือ ๕ ดอกก็ได้
คาถาขอลาภหลวงปู่หลิว
ตั้งนะโมสามจบ
จะขอลาภหลวงปู่หลิวจะมะหาเถรา
สุวรรณณะมามา ระชะมามา เพชรชะมามา
อาหาระมามา ขาทะนียะมามา โภชะนียะมามา
สัพเพชะนา พะหูชะนา สัพพะบูชา ภะวันตุเม
นะชาลีติ อาคัจฉัยยะ อาคัจฉาหิ
แล้วต่อด้วย คาถาพญาเต่าเรือน
“นะมะพะทะ นาสังสิโม สังสิโมนา สิโมนาสัง โมนาสังสิ นะอุทะกะ เมมะมะอุอะ”
จากนั้นอธิษฐานสิ่งที่ปรารถนา โดยก่อนจะขอพรให้ตั้งจิตระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองและนำพาสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ได้ แล้วระลึกถึงชาติที่พระองค์เสวยชาติเป็นพญาเต่าเรือนอันมีจิตเมตตาต่อผู้คน ปรารถนาให้ผู้คนพบแต่ความสุข หากขอพรในสิ่งที่เป็นสุจริตพึงอธิษฐานไปตามนั้นแล้วท่านจะสมปรารถนาทุกประการ
สำหรับวันบูชานั้นให้บูชาในวันพระเป็นหลัก การเปลี่ยนน้ำให้เปลี่ยนทุกวันโกนคือก่อนวันพระหนึ่งวัน ยามสวดบูชานั้นให้สวดบูชาก่อนนอนทุกคืนและก่อนเปิดร้าน พยายามภาวนาพระคาถา “นาสังสิโม” ให้บ่อยจนจิตเป็นสมาธิแล้วท่านจะพบกับความอัศจรรย์ในอำนาจของพญาเต่าเรือน
เคล็ดลับอีกอย่างสำหรับการบูชาพญาเต่าเรือนขนาดเล็กสำหรับพกติดตัวคือหากท่านสามารถพกติดตัวได้ตลอด ก่อนออกจากบ้านหรือไปหางานให้ท่านยกเอาพญาเต่าเรือนขึ้นจบบนศีรษะแล้วภาวนาพระคาถาพญาเต่าเรือน ทำตามขั้นตอนการขอพรพญาเต่าเรือนดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น พร้อมทั้งระลึกหน้าของบุคคลที่เราจะไปพบ อธิษฐานขอพรให้ประสบความสำเร็จ ยามไปพบหน้าบุคคลผู้นั้นหากเขาเป็นคนใจแข็งให้ภาวนาในใจขณะที่พบ ภาวนาสั้นๆว่า “นาสังสิโม” สีคำนี้จะช่วยให้ร้ายกลับกลายเป็นดี
ที่มา: ขอบคุณข้อมูลจาก blockdit.com

ความเห็นถูกปิด