คาถาขอหวย 2565 โชคลาภจงมา รับทรัพย์แบบปัง

156

คาถาขอหวย 2565 โชคลาภจงมา รับทรัพย์แบบปัง

 

ชาวไทยเราอยู่ได้ด้วยความหวัง โดยเฉพาะทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของทุกเดือน หวังที่จะร่ำรวย เป็นมหาเศรษฐี เราเลยไม่พลาดที่จะมาแจก 7 คาถาขอหวย 2565 เพื่อให้ฟ้าเปิดทางดวงการเงิน โชคลาภของเราให้สว่างแจ่มจ้า มีดวงมหาเศรษฐี รางวัลที่ 1 ปลดหนี้หมดเกลี้ยง ก่อนที่วันหวยออกจะมาถึง เรามาสวดคาถา ขอพรภาวนาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเถอะ

คาถาขอหวย (ท่องทุกคืนก่อนนอน)

โลกุ ฎตะรัง โลกุฎตะรังฉานั้ง โลกุฎตะรังมะฆังฉานัง โลกุฎตะสติปัฐฐานังมะฆังฉานัง

ใช้ภาวนาคาถาขอหวย ไปเรื่อย ๆ จนจิตใจเรามีสมาธิ ภาวนาก่อนนอนทุกคืนก่อนวันหวยออก จนจิตใจสงบแล้วนอนหลับได้เลย

 

คาถาขอหวย (ท่องไว้ก่อนเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง หรือก่อนที่จะซื้อหวย)

อินทะยะสัง เทวะยะสัง พรหมะยะสัง มหาพรหมะยะสัง

อิสียะสัง มะหาอิสียะสัง มุนียะสัง มะหามุนียะสัง

ปุริสะยะสัง มะหาปุริสะยะสัง จักกะวัตติยะสัง

มะหาจักกะวัตติยะสัง พุทธะยะสัง ปัจเจกะพุทธะยะสัง

อะระหันตะยะสัง สัพพะสิทธิวิชชาจะระณะยะสัง

สัพพะโลกาธิปะติญาณะยะสัง สัพพะโลกะจะริยะญาณะยะสัง

เอเตนะ ยะเสนะ เอเตนะ สัจจะวะจะเนนะ

มะมะสุวุวัตถิ โหตุ มัยหัง สวาหายะ

นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ เสยยะถีทังหุรู หุรู สวาหายะ

 

 

ที่มา : thethaiger.com/th/news

ความเห็นถูกปิด