คาถาขับรถปลอดภัย ขับรถให้ปลอดภัย

146

9 คาถาสวดก่อนขับ เดินทางปลอดภัย

9 คาถาสวดก่อนขับ เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย

    ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลที่ต้องเดินทางไกล หรือช่วงวันทั่วๆ ไป ที่ต้องขับรถไปทำงาน แน่นอนว่าสิ่งสำคัญคือ เช็คสภาพรถให้ดีก่อนเดินทาง เพื่อความปลอดภัย แต่ไม่เพียงเท่านั้น เมื่อรถพร้อมแล้ว คนขับหลังพวงมาลัยก็จะต้องพร้อมทั้งร่างกายและสภาพจิตใจเช่นกัน วันนี้พี่หมี จึงรวบรวม 9 คาถาสวดก่อนขับ เพื่อให้ทุกคนรู้สึกอุ่นใจ มีสิ่งศักดิ์สิทธ์คุ้มครองทุกครั้งเมื่อออกเดินทางกันครับ

คาถาเดินทางโดยสวัสดิภาพ

    “อิติปิโส ภควา ยาตรายามดี วันนี้ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ” ( 3 จบ )

คาถาป้องกันภัย

    ท่องนโม 3 จบ ตามด้วย “ระตะนัตตะ ยังปุเชมิ คุณะวันตา นะราปิจะ เตโสตตะมา นุภาเวนะ ปุญญานิ ปะกะตานิเม”

คาถาแคล้วคลาด

    ท่องนะโม 3 จบ ตามด้วย “พุทธาอะนุนามะริยาสุขังเขยเย พุทธาอะนินาสุหะลาลิสังเขยเย พุทธาริโยเคมะกุลักขะกัปปะเก วันทามิเตสุระนะ รักกะเมสะเม ( 3 จบ )”

คาถาเดินทางปลอดภัย ไร้อุปสรรค

    ท่องนโม 3 จบ ตามด้วย “สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะ อะ อุ”

คาถาเดินทางอย่างมีสติ

    ท่องนโม 3 จบ ตามด้วย “พุทโธ ระเบิดเปิดทาง อะระหัง สุคะโต นะโมพุทธายะ”

คาถารอดพ้นอันตราย

    ท่องนโม 3 จบ ตามด้วย “นะรา นะระ หิตัง เทวัง นะระ เทเรหิ ปูชิตัง นะรานัง กะมะปังเกหิ นะมามิ สุคะตังชินัง”

คาถาใช้สวดก่อนขับรถ

    ท่องนโม 3 จบ ตามด้วย “เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง”

คาถาเมตตามหานิยม (สมเด็จพระพุฒาจารย์โต)

    ท่องนะโม 3 จบ ตามด้วย “เมตตา คุณณัง อะระหัง เมตตา”

คาถาเดินทางไกล ปลอดภัยตลอดทาง

    ท่องนโม 3 จบ ตามด้วย “มะติ ยาเต มะเต ยาติ มาเต ถินา นะนา ถิเต มะนา เนสา มะสา เนนา มะสา จะติ มะติ จะสา มะติยาใน มะโนยาติ มะโนติตัง มะตังติโน มะตังปาลัง มะลังปาตัง มะลังจะติมะติจะลัง”
    จบไปแล้วกับ 9 คาถาสวดก่อนขับ เดินทางแคล้วคคลาดปลอดภัย หวังว่าเพื่อนๆ จะนำไปสวดก่อนขับเดินทางกันนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนอกจากจะมีคาถาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเพื่อเพิ่มความอุ่นใจแล้ว สิ่งสำคัญคือการขับขี่อย่างมีสติ ไม่ประมาท และพร้อมรับมือกับอุบัติเหตุไม่คาดอยู่เสมอ

 

 

 

 

ที่มา : www.tqm.co.th

ความเห็นถูกปิด