คาถาทำน้ำมนต์แก้สติฟั่นเฟือน

304

คาถาทำน้ำมนต์แก้สติฟั่นเฟือน

นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ
อิมัสมิงกาเย ปฐวีธาตุ อะนิจจัง อะนัตตา สัญญาปรินามะนัง นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ
อิมัสมิงกาเย เตโชธาตุ อะนิจจัง อะนัตตา นะโมพุทธายะ
อิมัสมึงกาเย วาโยธาตุ อะนิจจัง อะนัตตา นะโมพุทธายะ ยะทาพุทโธนะ

ทำน้ำมนต์แก้สติฟั่นเฟือน

ควรปลุกเสกพระคาถาทำน้ำมนต์แก้สติฟั่นเฟือน (พระคาถาทำน้ำมนต์แก้อาการบ้า) ให้ได้ 108 จบ และ ในวันต่อมา เมื่อมีเวลว่าง ก็ควรปลุกเสกอีก ปลุกเสกพระคาถาทำน้ำมนต์แก้สติฟั่นเฟือน (พระคาถาทำน้ำมนต์แก้อาการบ้า) บ่อย ๆ ด้วยจิตเป็นสมาธิแน่วแน่ เมื่อน้ำหมดก็เติมใหม่ได้ ไม่ช้าไม่นาน อาการบ้า สติฟั่นเฟือน จะค่อย ๆ หายไปแล

ขอขอบคุณข้อมูลจาก myhora.com

ความเห็นถูกปิด